• Kapel Avezaath, 08 november 2017
    Schuurbijeenkomst / voorlichting bij fam van Beusichem ivm project zonnepanelen
    Foto Jan Bouwhuis.

    Jan Bouwhuis

Zonneparken roepen vragen op

KAPEL-AVEZAATH De zorgen en vragen bij omwonenden over de mogelijke komst van een tweetal zonnepanelenparken in Kapel-Avezaath, blijven. Ook na een informatiebijeenkomst afgelopen woensdagavond, op initiatief van een van de twee fruittelers die plannen hebben voor de aanleg.

Buurtbewoners uit Kapel-Avezaath en Wadenoijen zijn in groten getale naar de schuur van teler Dirk van Beusichem aan de Kromme Steeg gekomen. De ruimte tussen de fruitkisten vult zich al snel met een kleine 150 mensen. Van Beusichem ziet zich na de handtekeningenactie, die ruim 100 krabbels opleverde, genoodzaakt om tekst en uitleg te geven over zijn plannen - en vooral het ontstaan ervan. Op een groot scherm draait een digitale presentatie met impressies en foto's.

EMOTIONEEL Zijn betoog begint emotioneel. Hij verwijst naar de Structuurvisie 2030, zijn aanleiding om het over een andere boeg te gooien. Daarin staat dat grootschalige fruitteelt het veld moet ruimen, onder meer om het zicht op de Linge te vergroten. ,,Met andere woorden: ik moet mijn spullen pakken en wegwezen. Daar heb ik wakker van gelegen ja. Ik ben een fruitteler in hart en nieren. Dan komt er een moment dat je na moet gaan denken over hoe het verder moet of kan. Toen kwam het idee van die zonnepanelen voorbij. Dat leek me een goede oplossing, dus ging ik plannen maken.'' Hij showt een impressie van lange diagonale rijen panelen, volgens Engels model, omgeven door heggen. ,,Ik werd steeds enthousiaster en zie het wel voor me. De gemeente ziet het ook wel zitten, mits het goed ingepast wordt in het gebied, er voldoende draagvlak is en een leefbare omgeving gecreëerd wordt.''

OVERVALLEN Terwijl Van Beusichem al druk bezig is met de inpassing van zijn plan, voelen veel aanwezigen zich nog overvallen en gepasseerd. 'Waarom op deze locatie?', is de veelgehoorde vraag. Dat er geen verantwoordelijke wethouder aanwezig is - ze zijn allemaal op de begrotingsvergadering - om tekst en uitleg te geven, maakt het er volgens sommigen niet beter op. Zeker omdat dit de eerste gelegenheid is en velen nog geen respons hebben gehad op bewonersreacties richting de gemeente. In plaats daarvan is een medewerker namens de gemeente aanwezig om een aantal vragen rondom de plannen probeert te beantwoorden. Jan Strijker bevestigt dat de gemeente er in principe in mee wil gaan mits er aan die voorwaarden voldaan wordt. ,,Van Beusichem mag in ieder geval verdergaan met de onderzoeken en de subsidieaanvraag, daarvoor is er een voorlopige omgevingsvergunning afgegeven.'' ,,Ik ben tevreden met de 'ja, mits' van de gemeenteraad'', besluit Van Beusichem. ,,Geef het een kans en zeg geen 'nee, nee en nog eens nee', voordat onderzoeken zijn gedaan en een plan is geschetst.'

KRITIEK Er klinkt applaus voor de presentatie, maar al snel volgen er kritische vragen. 'Is er beleid ten aanzien van commerciële zonnepanelenjongens die boeren en telers verleiden voor veel geld?', 'Zijn er geen geschikte, alternatieve locaties voor deze parken?' en 'Hoe zit het met de effecten op gezondheid, schittering en geluidsoverlast?' Ook mogelijke geluidsweerkaatsing door de nieuwe omstreden vliegroute op vliegveld Lelystad roept vragen op. Allemaal vragen waar nog onderzoek naar gedaan moet worden, aldus Strijker. Vragen over de visie en het beleid van de gemeente leveren, tot hoorbare ontevredenheid bij de aanwezigen, geen heldere reacties op en worden beantwoord met luid applaus. Dat geldt ook voor de vragen over het gebrek aan communicatie en procedures door de gemeente, waarover bij veel mensen onduidelijkheid blijkt te bestaan. ,,Een groot aantal mensen heeft een inspraakreactie gestuurd en wacht nog steeds op antwoord'', klinkt het achterin de schuur.

WEERSTAND De gemeente heeft formeel nog geen standpunt ingenomen. De onderzoeken worden onderzocht en afgewacht voordat er sprake kan zijn van een definitieve omgevingsvergunning, gevolgd door wijziging van het bestemmingplan. Daarvoor is een goede inpassing in het gebied en voldoende draagvlak dus noodzakelijk. De weerstand lijkt echter te groeien, mogelijk gevolgd door veel bewaarschriften. Bovendien lijkt de verdeeldheid binnen de politiek door te slaan naar een meerderheid die tegen de plannen is. Zaken die nog onvoldoende zonnige voorwaarden bieden voor komst van de parken.