• CPOB

Waar een kleine school groot in kan zijn

ASCH Onder de stichting CPOB (Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard) vallen 17 scholen voor het primair onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs.

De school in Asch, De Wegwijzer, ligt wat verscholen. De Wegwijzer heeft drie groepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Net als op alle basisscholen wordt er les gegeven in alle vakken; de organisatie is wat anders. In de middenbouw en bovenbouw staan voldoende computers en/of laptops, zodat bij de instructie aan één groep, een andere groep de voorbereiding of verwerking digitaal kan doen.

Mede doordat de Wegwijzer onderdeel uitmaakt van het CPOB is het mogelijk alle veranderingen en vernieuwingen in het onderwijs ook op een kleine school door te voeren. Zo staat het in de planning dat de smartborden binnen 2 jaar vervangen worden door touchscreens. Via de CPOB academie heeft iedere CPOB leerkracht de kans en de plicht zich te blijven professionaliseren en op individueel niveau wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. Doordat het CPOB de directievoering van haar drie scholen in de gemeente Buren heeft ondergebracht bij één directeur, sluiten de kleine teams van de Wegwijzer uit Asch en de Derksenschool uit Ravenswaaij regelmatig aan bij scholings- en ontwikkelingstrajecten van de Hoeksteen uit Maurik. Leren van en met elkaar wordt hiermee nog meer mogelijk gemaakt. Op dit moment onderzoekt het bestuur van het CPOB of een fusie tussen de Wegwijzer en de Derksenschool wenselijk is; met als doel de scholen in beide dorpen, ook in de toekomst, te behouden.

Doordat de jaargroepen niet groot zijn, kan er veel aandacht zijn voor de individuele leerling en ook een leerling met wat extra behoeften voelt zich thuis op de Wegwijzer. Maar naast alle reguliere vakken zoals taal, rekenen, spelling, aardrijkskunde is de school zich op digitaal gebied heel sterk aan het ontwikkelen. De vaste leerkrachten hebben in 2015 een Training Excellente Leerkracht Social Media gevolgd. Vol enthousiasme is men aan de slag gegaan met allerlei vormen van ICT in de klas. Kahoot (een interactieve digitale quiz) wordt regelmatig ingezet om de leerstof te overhoren. In de bovenbouw is een Yurlspagina ontwikkeld waarop voor ouders en leerlingen veel te vinden is. In 2016 hebben 2 teams van de Wegwijzer meegedaan aan de landelijke wedstrijd Scratch Match, een spel waarin kinderen hun eigen spel mogen programmeren. Eén van de teams was als derde geëindigd.

Vanuit een eerdere periode is er een techniekplan ontwikkeld, waardoor technieklessen voor groot en klein regelmatig op het rooster staan. Daarnaast zijn er tussendoor activiteiten rondom het fruitcorso, schoolvoetbal, schoolhockey, jaarlijks schoolkamp voor de bovenbouw en bijvoorbeeld het kinderboekenfeest in Den Haag.

Kortom; een kleine school die groot is in bovengenoemde zaken en waar kinderen een brede ontwikkeling doormaken en goed op de toekomst worden voorbereid.

Info: dewegwijzer@cpob.nl of directeur Marijan Koster m.koster@cpob.nl