• WOLLOF-TIEL-0621822991

Overweldigende opkomst bij lancering FruitDelta Rivierenland

GELDERMALSEN Onder grote belangstelling is maandag 27 maart FruitDelta Rivierenland gelanceerd in De Pluk in Geldermalsen. FruitDelta Rivierenland is het Rivierenlandse samenwerkingsverband van overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners, oftewel: de vijf O's. Aangevuld met partners als Provincie Gelderland en uitvoeringsorganisaties zetten zij zich in voor de ambities, opgaven en projecten die de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme in Rivierenland een boost gaan geven.

De lancering was openbaar en dat zorgde ervoor dat de zaal gevuld was met 'O's'. Hans Beenakker, voorzitter van Regio Rivierenland en nu ook FruitDelta Rivierenland: ,,Als vijf O's slaan wij de handen ineen onder de naam FruitDelta Rivierenland. Wij hebben een eigen Regionaal Investeringsfonds waarmee wij private en publiekprivate projecten kunnen cofinancieren en initiatieven uit de markt en netwerken in de samenleving kunnen aanjagen. Een Economic Board beheert dit fonds. Kort gezegd: ondernemers en ondernemende inwoners met initiatieven die aansluiten bij de speerpunten, kunnen financiële steun, kennis en netwerkcontacten verkrijgen voor hun initiatieven."

De kick-off van FruitDelta Rivierenland betekende ook de lancering van het Regionaal Investeringsfonds en de Economic Board. De tien leden hiervan spelen als beheerders van het fonds een cruciale rol. Waar FruitDelta een samenwerking is tussen de O's, zo geldt dat ook voor de samenstelling van de board. Het zijn allemaal leden die hun sporen in de regio en/of in hun branche hebben verdiend. De Economic Board beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het Regionaal Investeringsfonds, maar dat is niet het enige. De leden delen ook hun kennis en kunnen aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol kunnen zijn bij het realiseren van hun project. Ook is de board een onafhankelijk adviesorgaan voor het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.

Lobby en branding

Hans Beenakker liet weten dat niet alleen binnen, maar ook buiten de regio steeds meer mensen zullen weten dat Rivierenland een regio is om rekening mee te houden: ,,Wij zetten in op lobby en branding. Dat ligt in de lijn van

onder meer Appelpop, de KLM Open, het Fruitcorso en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het eerste concrete voorbeeld is de Kersenparty, die in juni zal plaatsvinden in samenwerking met het Rode Kruis. Deze party zal elk jaar in

een andere plaats plaatsvinden en elk jaar zal er geld voor het goede doel worden ingezameld."

Op 1 april gaat het loket van het Regionaal Investeringsfonds op www.fruitdelta.nl open en kan iedereen die aan de criteria voldoet, vóór eind april een aanvraag indienen. In mei en juni beoordeelt de Economic Board de aanvragen, waarna de gehonoreerde projecten direct kunnen starten. In september vindt de tweede ronde plaats.

Info: www.fruitdelta.nl