• Foto Jan Willem Keij

Ondernemers tevreden met kwaliteit bedrijventerrein Kellen en Medel

TIEL De kwaliteit van Bedrijventerreinen Kellen en Medel in Tiel is prima in orde, hoewel er enkele punten voor verbetering vatbaar zijn. Ondernemers die op de betreffende terreinen gevestigd zijn, zijn overwegend dik tevreden. De bereikbaarheid is goed, hoewel het openbaar vervoer verbeterd moet worden. Op Kellen vinden de ondernemers dat de visuele aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein verbeterd zou dienen te worden. Logistieke bedrijven en groothandels op Medel geven aan dat er een tekort is aan goed gekwalificeerde medewerkers.

Het zijn de belangrijkste verbeterpunten uit het onderzoek dat VNO-NCW Rivierenland, Coöperatie Medel en de bedrijvenkring Ondernemers Coöperatie Tiel hebben gedaan naar de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de Business Park Scan, een product van LWV Parkmanagement.

Bedrijvenpark Kellen

63% van de 265 op Kellen gevestigde bedrijven heeft de scan ingevuld. De gemiddelde waardering voor het terrein is met viereneenhalve 'diamanten' zeer goed. De veiligheid is goed, mede dankzij de collectieve beveiliging en het KVO-B certificaat. De samenwerking met de overheid is overwegend positief. Ook zijn er enkele zaken die aandacht vragen: de eerdergenoemde openbaar vervoervoorzieningen en de visuele aantrekkelijkheid van het terrein, maar ook de kwaliteit van het onderwijs, gladheidsbestrijding en het meer delen van duurzame energievoorzieningen.

Bedrijvenpark Medel

Ook de waardering voor bedrijvenpark Medel is hoog. Met een omvang van 200 ha, 92 bedrijven en in totaal bijna 2.700 werknemers is dit een belangrijk regionaal bedrijventerrein. Door de ondernemers is aangegeven dat de huidige kwaliteit van het bedrijventerrein nagenoeg overeenkomt met de gewenste kwaliteit. Vooral het imago van het park en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan parkmanagement en veiligheid wordt zeer gewaardeerd. Aandachtspunt is de krapper wordende arbeidsmarkt voor medewerkers in vooral de logistieke sector.

Business Park Scan

Door het invullen van een digitale vragenlijst gaven ondernemers hun mening op acht thema's die invloed hebben op het vestigingsklimaat: mobiliteit & bereikbaarheid, arbeidsmarkt, afzetmarkt, veiligheid, overheid, imago, omgeving en duurzaamheid. Per bedrijventerrein is in één oogopslag duidelijk welke specifieke factoren verbeterd kunnen worden. Een bedrijventerrein wordt met de scan vergelijkbaar met andere bedrijventerreinen binnen en buiten de regio. Stakeholders en gebruikers worden uitgedaagd om de kwaliteit van "hun" terreinen te verbeteren. Met de inzet om een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein te realiseren bestendigen ze ook de waarde van de bedrijfspanden en commercieel onroerend goed. Resultaten van het onderzoek zijn openbaar en terug te vinden op www.businessparkscan.com.

Het onderzoek is initiatief van VNO-NCW Rivierenland en mede mogelijk gemaakt door subsidie van provincie Gelderland en Rabobank West Betuwe. Ook elders in Gelderland zullen met subsidie van de provincie bedrijvenparkscans worden uitgevoerd.