• sfeer in beeld

Finesse biedt warmte en betrokkenheid

Advertorial

DEIL Een kille zakelijke organisatie van uitvaarten is niet meer van deze tijd. Mensen hebben behoefte aan een liefdevolle en persoonlijke aanpak en aan warmte en betrokkenheid van degenen die de uitvaart begeleiden. Het is de werkwijze van Jeanine Tucker vanuit haar nieuwe bedrijf Finesse Uitvaartbegeleiding in Deil.

Jeanine Tucker heeft veel ervaring. Na haar opleiding in 2010 was ze eerst werkzaam bij een grote landelijke organisatie, vervolgens bij een regionaal werkend bedrijf en daarna samen met een partner in een eigen onderneming. Vanuit haar nieuwe bedrijf Finesse Uitvaartbegeleiding kan zij precies die zorg bieden die in haar ogen het meest tegemoetkomt aan de wensen van nabestaanden. ,,Ik wil graag iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben", zegt ze. ,,Ik neem de tijd om hun verhalen aan te horen, goed naar hun wensen te luisteren en om alles tot in de puntjes te regelen, met veel aandacht voor de persoonlijke behoeften van de familieleden."

Een uitvaart tot in de puntjes goed regelen betekent voor Jeanine dat ze veel zorg besteedt aan alle praktische zaken. Persoonlijke betrokkenheid en de best mogelijke dienstverlening vraagt zij ook van anderen die zij daarbij inschakelt, bijvoorbeeld voor de laatste verzorging van de overledene en voor de nazorg na de uitvaart. ,,De voorbereidingen, de uitvaart zelf en ook de nazorg moeten één geheel vormen", vindt ze. ,,De rouwkaart en de rouwadvertentie, de bloemen, de muziek tijdens de afscheidsbijeenkomst, alles moet passen in de sfeer die de nabestaanden willen creëren." Bijzondere aandacht geeft ze aan haar teksten tijdens de afscheidsbijeenkomst. Vaak zoekt ze er een gedicht bij dat zo goed mogelijk de gevoelens van de betrokkenen tot uitdrukking brengt.

Jeanine is vooral ook sterk in het bedenken van passende oplossingen in lastige omstandigheden. Steeds vaker heeft zij in haar werk met samengestelde gezinnen te maken. Het kan dan bijvoorbeeld gebeuren dat kinderen uit een eerder huwelijk andere wensen hebben dan de huidige partner van de overledene. Ook de uitvaart na een zelfgekozen einde kan een bijzondere aanpak vragen. En de uitvaart na een verkeersongeluk zal weer anders zijn dan die na een langdurig ziekbed. Jeanine: ,,Steeds gaat het erom goed naar alle betrokkenen te luisteren, om van daaruit passende oplossingen aan te dragen."

Finesse Uitvaartbegeleiding is zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag bereikbaar. Mocht Jeanine korte tijd onbereikbaar zijn, dan laat zij haar telefoon naar een meldkamer doorschakelen en belt zij zo snel mogelijk terug. In het geval van afwezigheid, bijvoorbeeld tijdens grote drukte of een vakantie, kan Jeanine zich laten vervangen door een vrouwelijke uitvaartbegeleider uit de regio die op dezelfde, persoonlijke manier werkt. ,,Belangrijk is nog", zegt ze, ,,dat we heel open over onze kosten zijn. Dankzij een eerlijke begroting komt niemand voor verrassingen te staan."

a[ Finesse Uitvaartbegeleiding, 0345-228537, www.finesse-uitvaart.nl