• Betuwe ZorgKerkstraat 294191 AA GeldermalsenTelefoon 088-8009999www.betuwezorg.nl

    Betuwe Zorg

Cliëntenraad is geheel zelfstandig

Peter Raaijmakers is de voorzitter van de cliëntenraad Betuwezorg. Als voormalig wethouder is hij kritisch, pragmatisch en onafhankelijk. In gesprek gaan met de cliënt, zonder vooringenomenheid ieder te woord staan en bespreken van alles wat op hem af komt, is hem op het lijf geschreven. Peter heeft naast zijn wethouderschap zijn sporen verdiend als fysiotherapeut en opleidingsmanager.

BetuweZorg is een thuiszorgorganisatie met oog voor de medemens De huishoudelijke hulp, de thuiszorg, de wijkverpleging, het aanschaffen van hulpmiddelen en het contact met mantelzorger of andere informele zorgverleners. Alles en iedereen staat ten dienste van de cliënt onder de noemer "Hartverwarmende Zorg".

Als voorzitter van de cliëntenraad houdt Raaijmakers een vinger aan de pols en signaleert zaken die nog beter kunnen. Ook kent de cliëntenraad een vertrouwenspersoon met wie in alle privacy en rust gevoelige zaken besproken kunnen worden.

Raaijmakers: ,,Wij vormen met vijf personen een club die de belangen van de cliënt behartigd. Niet alleen de zorg, maar ook bijvoorbeeld bejegening en veiligheid. Wij bezoeken bijna altijd de cliëntcontactdagen die door Betuwezorg worden georganiseerd en gaan daar met de mensen in gesprek. Ook staan we regelmatig in de nieuwsbrief van Betuwezorg. Als mensen zich melden die minder happy zijn, dan gaan we daar het gesprek mee aan. We luisteren en gaan er mee aan de slag. Over het algemeen wordt Betuwezorg als zeer positief ervaren, maar ook hier is het mensenwerk waar het soms minder goed gaat. Dat is inherent aan het systeem.''

Enkele aandachtspunten van de cliëntenraad zijn bijvoorbeeld het de vervanging van personeel tijdens de vakanties, het te vaak wisselen van zorgverleners, het aantal uren zorg dat de cliënt door een gemeente toebedeeld krijgt en de communicatie met zorgverleners en het kantoor.

Raaijmakers: ,,We willen altijd een kijkje achter de voordeur kunnen nemen. Maar we gaan niet op de bestuurdersstoel zitten. Alle beslissingen en besluiten blijven bij de directie. We stellen de cliënt centraal en dat is ons uitgangspunt en zodoende houden we altijd affiniteit met de cliënt.

Raaijmakers schetst dat door het uitgebreide werkveld een helicopterview noodzakelijk is. Maar ook dat Betuwezorg door de kleinschaligheid, een prettige organisatie is om mee op te trekken. De lijnen zijn kort, iedereen is makkelijke aanspreekbaar en de sfeer is goed.

Raaijmakers: ,,Of ik mijn schoonmoeder van 81 in Tiel Betuwezorg aan zou raden als ze hulp nodig zou hebben? Jazeker, het cliëntvertrouwen en de tevredenheid zijn hoog. Ik zou dat zeker doen.''