• Voorzitter Pieter Mels (r): ,,De uitdaging zit 'm in het samenbrengen van partijen.''

    Pieter Mels

'We hebben expertise nodig'

TIEL Zes weken lang kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeente en politiek vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit & cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu & duurzaamheid. Deze week het zesde thema: duurzaamheid. We spraken met Pieter Mels, voorzitter van coöperatie Fruitstad Energie.

door Michel Broekhuizen

Hoe zijn de gemeente en de politiek de afgelopen periode met duurzaamheid omgegaan?

,,Kijken we naar de actuele resultaten van het Tielse klimaatbeleid, dan is het nog redelijk 'relatief' wat er tot nu toe is gebeurd. Er zijn al diverse initiatieven, zoals zonnepanelenprojecten, gebruik van biomassa, restwarmte en bodemenergie, maar het gestelde doel van 10% duurzame energie in Tiel per 2020 blijft een uitdaging. Als energiecoöperatie proberen we daarin mee te helpen.''

Waar zijn jullie tevreden en minder tevreden over?

,,We zijn tevreden over de ondersteuning van de gemeente. Dat zien we ook terug in het ROC-project dat is aangereikt door de gemeente, waarbij nu zonnepanelen op het ROC-gebouw zijn geplaatst. We hebben met z'n allen de afgelopen tijd met dit project veel geleerd en geïnitieerd, wat weer belangrijk is voor nieuwe projecten die we willen aangaan. Wat wellicht beter kan is het elkaar blijven informeren over nieuwe mogelijkheden voor projecten en het inlichten en mobiliseren van mensen. Daar ligt de uitdaging: hoe krijg je diverse partijen samen?''

Wat kunnen gemeente en politiek doen om duurzaamheid verder te ontwikkelen?

,,De gemeente en politiek moet een bredere visie ontwikkelen over hoe Tiel verduurzaamd moet worden. Zo moet nagedacht worden wat voor projecten waar ontwikkeld kunnen worden die goed inpasbaar zijn in de leefomgeving. Voorstelbaar is dat hiervoor veel expertise nodig is. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan technische, planologische en financiële expertise. De uitdaging is dus hoe we deze expertise, specialisaties en belanghebbenden samenbrengen om deze visie te realiseren. Hoe gaan we van het gas af? Hoe zetten we diverse technische oplossingen in? Hoe kunnen we samenwerken met particulieren, bedrijven en buurgemeenten? Dat is nog een hele uitdaging, want ik stel mij voor dat voor kleinere gemeentes zoals Tiel het verkrijgen van de juiste kennis lastiger en kostbaarder is dan voor grotere gemeentes.''

Wat zijn jullie speerpunten de komende periode?

,,Zoveel mogelijk de samenwerking aangaan en projecten realiseren. Samen met de gemeente kijken naar projecten en andere plannen, zoals het genoemde ROC-project, onderzoek naar waterkracht in de Prins Bernhardsluis, het gemeenteplan om elke Tielenaar te voorzien van zonnecellen op het dak en de uitdaging om in 2050 gasloos te wonen.''

Hoe zien jullie de toekomst voor Tiel? Waar hoop je op?
,,Een energieneutraal Tiel, gerealiseerd door lokale initiatieven. Dit levert een democratischer energiesysteem op en lokale werkgelegenheid. Dat hele proces moet vlotter, maar we moeten ons niet laten opjagen tot ad-hoc oplossingen. Alle oplossingen moeten inpasbaar zijn in onze leefomgeving en bijdragen aan de verduurzaamheidsvisie van Tiel.''