• Raphael Drent

Tiel is aantrekkelijker geworden

TIEL Na de gemeenteraadsverkiezing krijgt Tiel een nieuwe raad en een nieuw college. Dat is zeker. Maar verder zijn het onzekere tijden voor de huidige politici. Zeker voor wethouders, de professionele bestuurders. Tijd voor een interview. Wat hebben ze bereikt? Waar zijn ze het meest trots op? En wat willen ze straks gaan doen? Vier Tielse wethouders maken de balans op.

door Wim Timmermans

Allereerst verwijzen ze naar het Collegeprogramma, het Bloesemakkoord. Het is wat hen betreft een succesverhaal. In een overzichtsdocument aan de raad heeft elk speerpunt een kleur. De meeste zijn groen: ,,het resultaat is bereikt." Soms is de kleur oranje: ,,er is nog verdere aandacht nodig." Nooit is de kleur rood: ,,er is geen resultaat." De bestuursstijl is verbeterd. De Tielse politiek gaat meer en beter dan voorheen open in gesprek met de samenleving. In economisch lastige tijden zijn de voorzieningen op niveau gebleven. En er is geïnvesteerd. Tiel is aantrekkelijker geworden.

ZINDER Wethouder Laurens Verspuij kijkt met plezier terug op de realisatie van het Zinder gebouw. Voor de nabije toekomst ziet hij de renovatie van het Lingecollege als topprioriteit. ,,Tiel verdient goed ingericht en toegerust voortgezet onderwijs. Hij zal dat zelf niet meer oppakken, hij heeft besloten niet meer terug te keren als wethouder. Hij heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe functie in het openbaar bestuur of in de semipublieke sector.

WAALKADE Wethouder Marcel Melissen is er trots op dat Tiel na vijftien jaar eindelijk de kademuur gaat herstellen en gaat beginnen met de verfraaiing van een deel van de Waalkade. Voor die Waalkade is de komende jaren nog veel bestuurlijke aandacht nodig, wat hem betreft. ,,De Waalkade moet een plek worden waar mensen graag komen en verblijven." Hij wil zich als wethouder daarvoor in gaan zetten. En voor de bouw van meer betaalbare huizen voor mensen met een middeninkomen.

VIJVERTERREIN Wethouder Ben Brink is blij dat college en raad samen de ontwikkeling van het Vijverterrein vlot hebben getrokken. Ook komen er inmiddels veel kleine woningbouwplannen los die de kale plekken in de stad een nieuw aanzicht geven. De structuurvisie voor de binnenstad is afgerond en deels al vertaald in een uitvoeringsagenda. Hij vindt dat de kwaliteit en beleving van de binnenstad verder moet worden verbeterd. En wil daar graag als wethouder voor zorgen samen met ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren.

SOCIAAL DOMEIN Wethouder Henk Driessen is trots op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Veranderingen in de WMO zijn goed verlopen. Armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn aangepast. Ook het nieuwe wielerpark mag er zijn. Er is nog veel aandacht nodig voor beleid op het gebied van Sport en Bewegen. ,,Dat staat aan de basis van een gezond leven." Hij wil dat niet meer zelf doen als wethouder. Hij oriënteert zich op een nieuwe bestuurlijke functie.

Na de verkiezingen zullen een nieuwe raad en een nieuw college meer dan voorheen de samenwerking zoeken met bewoners en ondernemers. Dat is misschien wel de belangrijkste oogst van het Bloesemakkoord.