• Het clubhuis van de Teisterbanders.

    Teisterbanders

'Sport versterkt leefbaarheid'

Neeltje van Triest

KERK-AVEZAATH In aanloop naar de verkiezingen kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen en politiek vooruit richting gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit en cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu en duurzaamheid.

Deze week het thema sport. We spraken met Voorzitter Goos van Alphen van De Teisterbanders uit Kerk-Avezaath. Zijn voetbalvereniging is niet alleen betrokken bij heel veel sportactiviteiten, maar organiseert eveneens het jaarlijkse Lentefeest. Dit staat in de maand april weer op de agenda. Momenteel is de gemeente Buren druk in overleg om alle Burense voetbalclubs samen in één organisatie met een eigen budget en eigen verantwoordelijkheden onder te brengen. Deze BVV ontwikkelt zich tot een zelfstandige sportkoepel, waarin tussen de gemeente en deze sportstichting de volgende onderwerpen voor tenminste twintig jaar geregeld zijn en worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over renovatie, groot onderhoud en vervanging van de benodigde sportvelden.

Zijn jullie tevreden als het gaat om het gemeentelijk sportbeleid van de afgelopen periode?

,,Dat gaat, we zijn tevreden, maar niet honderd procent. Wel ervaren we dat overleg met de gemeente beter loopt als voorheen."

Wat kan de komende periode beter?

,,De gemeente moet nog meer beseffen dat sporten een sociaal gebeuren is en dat alle sportverenigingen zeker veel bijdragen aan het sociale leven. We hopen dat de politiek de leefbaarheid van de dorpen herkent en erkent, speciaal het belang van deze sociale behoefte in de kernen."

Waar staan De Teisterbanders over vier jaar?

,,De Teisterbanders zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet, maar de gemeente zal hierin haar steentje bij moeten dragen. We gaan zeker door met voetballen voor alle leeftijden, het Lentefeest en allerlei andere zaken die we organiseren."

Hoe denken jullie over de verzelfstandiging van de voetbalverenigingen?

,,Daar is niks mis mee. We kunnen het niet tegenhouden, maar we zien wel graag dat de voetbalcomplexen, de velden en de ruimte er omheen honderd procent in orde zijn voordat ze overgedragen worden. En dat geldt voor iedere club. Het zijn negen clubs uit negen kernen die de leefbaarheid van de kernen zeker versterken. Ik zie een voetbalvereniging als een belangrijk sociaal gebeuren in een dorp. Ze zijn belangrijk en we moeten de voetbal en alle andere sportclubs in het algemeen zeker overeind houden."

Wat willen jullie de nieuwe gemeenteraad meegegeven?

,,De Teisterbanders hoopt dat de nieuwe gemeenteraad rekening zal houden met het belang van sport voor de leefbaarheid van de dorpen. En we zouden graag zien dat de gemeente eens naar de leges kijkt. Wij moeten voor de organisatie van ons Lentefeest duizend euro aan leges betalen. Veel vrijwilligers nemen vrije dagen op en betalen veel zelf. De bezoekers komen van heinde en ver. Het is toch alleen maar reclame voor Buren?"