• StemWijzer Gemeenteraadsverkiezingen

    ROB ENGELAAR

Reacties politieke partijen

TIEL Vond jouw partij het belangrijk dat de Westluidense Poort (Zinder) er kwam?

CDA Het CDA Tiel was en is blij met de bouw van Zinder, het onderkomen van onze school De plantage was hard aan vervanging toe.

GroenLInks Clustering van uit & Cultuur, theater en bibliotheek op een locatie en daarmee de komst van Zinder vlak bij het centrum van Tiel juichen wij toe maar wij maken ons wel zorgen ten aanzien van betaalbaarheid en de toegankelijkheid.

PvdA Samen werken we aan cultuur door muziek- en cultuuronderwijs in Tiel een passende locatie te geven, we zijn trots op het nieuwe cultuurcentrum waar de PvdA zich de afgelopen jaren sterk voor heeft gemaakt.

PvdB Cultuur verrijkt onze samenleving en geeft een impuls aan de economische bedrijvigheid van onze stad en ondanks dat wij ons zorgen (blijven) maken over de exploitatie, zijn wij blij met het behoud en samenbrengen van onder andere de bibliotheek, de Plantage en het poppodium in Zinder.

CU Zinder is heel erg belangrijk voor de culturele ontwikkeling van onze regio en we zijn het daar mee eens. De parkeergarage echter had voor ons niet gebouwd hoeven te worden en het gebouw van de bibliotheek had gerust flink opgeknapt mogen worden.

D66 Zinder was en is het kroonjuweel van D66. In een gedegen aanbestedingsprocedures heeft de gemeente dit juweel, dat belangrijk is voor alle inwoners en ook voor de regio, kunnen verwezenlijken.

VVD De komst van het Cultuurcentrum (Zinder) en de parkeergarage is belangrijk voor de ontwikkeling van Tiel, want nu kan er tijdens evenementen en hoogwater gewoon geparkeerd worden.

BUREN Hoe denkt u over de verzelfstandiging van sportverenigingen?

D66 In principe wil D66 dat verenigingen op eigen benen staan. De gemeente is terughoudend in het financieren van grond, opstallen, vervangen, groot onderhoud, beheer en exploitatie van sportterreinen.

PvdD De gemeente moet beheer en onderhoud van accomodaties zoveel mogelijk aan de sportverenigingen overlaten, die kunnen dat beter en goedkoper dan de gemeente.

GB Wij denken dat het rapport dat de Burense voetbalverenigingen hebben geschreven een goede basis biedt voor verzelfstandiging. Wat Gemeentebelangen Buren betreft is deze verzelfstandiging ook een goed idee.

VVD Wij denken dat het rapport dat de Burense voetbalverenigingen hebben geschreven een goede basis biedt voor verzelfstandiging. Wat Gemeentebelangen Buren betreft is deze verzelfstandiging ook een goed idee.

PvdA De PvdA vindt gezonde en levendige verenigingen belangrijk. Het is de kurk waar kernen op drijven. Wij staan voor goede sportvoorzieningen en willen daar budget beschikbaar voor stellen.

CDA Sporten of deelnemen aan een vereniging moet voor iedereen tot de mogelijkheden behoren, jong en oud, arm en rijk, gezond en kwetsbaar.

PCG Sportverenigingen moeten zo snel mogelijk verzelfstandigd worden, op deze voet kunnen we het als gemeente niet meer bekostigen.