• Carla Kreuk: 'Wij staan met onze club gemotiveerde mensen middenin de samenleving.'

    Michel Broekhuizen

PvdB-lijsttrekker Carla Kreuk: 'Focus en de boel op orde'

TIEL In de papier editie van de Stad Tiel van 14 maart zijn de interviews met alle lijsttrekkers te lezen. PvdB-lijsttrekker Carla Kreuk is hier aan het woord. 

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

,,We zijn blij met de betrokkenheid van onze inwoners. Er ontstaan daardoor mooie projecten vanuit de samenleving. Aan de andere kant zien we dat er door de regerende partijen in Tiel de afgelopen periode veel geld uit is gegeven aan grote projecten. Tegelijkertijd kwam er minder geld binnen vanuit het Rijk voor uitvoering van (zorg)taken. Er is flink bezuinigd en de gevolgen hiervan worden nu zichtbaar in de stad en merkbaar in voorzieningen.''

Bereikte doelen/resultaten om trots op te zijn

,,We zijn trots dat we, ondanks onze oppositierol, een aantal zaken voor onze inwoners hebben kunnen realiseren, behouden of met onze stem hebben kunnen beïnvloeden. Op het gebied van veiligheid en handhaving is dat bijvoorbeeld de aanschaf en inzet van camera's. Ook wisten we het geld dat bestemd was voor zorg ook echt voor zorg te behouden. Andere zaken waar we ons hard voor hebben gemaakt zijn bijvoorbeeld het behoud van het schoolzwemmen, de realisatie van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Wadenoijen en het voortbestaan van de voedselbank. Waar we ook trots op zijn is dat we het langlopende conflict tussen Reuvers en de gemeente over het vijverterrein hebben vlotgetrokken. De verbinding leggen is daarin het sleutelwoord geweest.''

Leermomenten/gemiste kansen

,,Communicatie met inwoners zien wij bij de gemeente Tiel door de jaren heen als leerpunt. Je ziet bij projecten zoals bijvoorbeeld Anders Wonen en de zonnepanelen in Kapel-Avezaath dat de discussie daardoor volledig scheefgetrokken wordt. Inwoners moeten op voorhand beter betrokken en gehoord worden. Gemiste kansen zien wij in onze voorstellen die de meerderheid van de raad niet hebben gehaald.''

Wat zijn jullie speerpunten voor de komende periode?

,,Focus en de boel op orde op alle vlakken. Niemand zal het achterstallig onderhoud van wegen, trottoirs en bermen zijn ontgaan. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning moet voor jong en oud meer maatwerk komen. We willen ruimte bieden voor de bouw van het soort woningen waar behoefte aan is. Zo komt de doorstroming op gang en verdwijnen wachtlijsten. Sporten moet voor eenieder mogelijk zijn en daar hoort ook een zwembad mét vertier bij. Daarnaast moet Tiel een stuk veiliger worden. De verslonzing van onze mooie gemeente moeten we samen een halt toeroepen, waarbij de Tielse maat weer de standaard is. We geven ruim baan aan onze ondernemers want zij bieden werkgelegenheid, levendigheid en mooie producten en diensten. Ook gaan we als Fruitstad aan de Waal volle kracht vooruit op het gebied van recreatie en toerisme.''

Hoe willen jullie je profileren?

,,Met onze club gemotiveerde en enthousiaste mensen staan we stuk voor stuk midden in de samenleving. We weten zo bij keuzes telkens de belangen van alle inwoners te onderkennen en zo gericht het maximale resultaat eruit te halen voor Tiel.''

Wat willen jullie bereiken?

,,Onze ambitie voor de periode 2018-2022 is een financieel gezond, schoon, veilig, goed onderhouden, sociaal en gezellig Tiel.''

Hoe kijk je naar de toekomst voor Tiel?

''Ondanks de magere portemonnee houden we vast aan ons hoge ambitieniveau voor onze stad en de omliggende kernen. Met slimme keuzes, een realistische kijk, samenwerking en creativiteit zijn er altijd oplossingen. ''