• Eigenaren Fruit.nl willen daadkracht.

    Neeltje van Triest

'Niet nee tenzij, maar ja mits'

OMMEREN Vijf weken lang kijken we met ervaringsdeskundigen vooruit richting gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, sport, dierwelzijn, burgerparticipatie en zorg.

door Neeltje van Triest

Deze week het eerste thema: ondernemen. We spraken met vader en zoon Van Blijderveen, eigenaren van Fruit.nl. Deze onderneming is een van de grotere werkgevers in Buren. Na de zichtbare uitbreiding langs de Provincialeweg N320 van de huidige onderneming is bij de gemeente Buren een uitritvergunning aan deze weg aangevraagd. Die is afgewezen, omdat de provincie Gelderland het beleid voorstaat dat er langs deze weg geen uitritten meer mogen bijkomen.

In het laatste bestemmingsplan staat zwart op wit dan zo'n 25 vrachtauto's en net zoveel personenauto's per dag die de dorpskern belasten. De uiteindelijke groei van de onderneming en de fruittreintjes zijn niet in deze cijfers inbegrepen. Alles rijdt over een drempel en langs een wegversmalling door 30 kilometergebied. Fruit.nl, die onder andere Lidl tot zijn vaste afnemers mag rekenen, zag in het realiseren van een uitrit direct aan de Provincialeweg de oplossing om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren én om als onderneming de kans om verder door te groeien.

Eigenaar Kees van Blijderveen jr. geeft graag een voorzet om onder andere adequate samenwerking tussen gemeente en provincie op de kaart te zetten.

Bent u tevreden over de gemeentelijke inzet voor u als ondernemer tijdens afgelopen regeerperiode?

Nee, helaas hebben wij slechte ervaringen. Doordat het zeer onpersoonlijk is geworden is de relatie tussen de gemeente en ondernemers verslechterd.

Wat kan de komende periode beter?

Daadkracht! Zeg wat je doet en doe wat je zegt, hierdoor kunnen heel veel problemen vroegtijdig opgelost worden

Hoe belangrijk vindt u het thema verkeersveiligheid?

Zeer belangrijk, wij als bedrijf hebben veel te maken met zwaar vrachtverkeer, wij willen graag het vrachtverkeer in het dorp reduceren door middel van een ontsluiting op de N320. Dit komt de verkeersveiligheid in het dorp ten goede.

Wat vindt u in het algemeen van fruittransporten door een dorpskern?

Waar nodig willen wij dat zeker beperken, maar wij kunnen dit niet geheel laten verdwijnen. Vanuit het verleden zijn bedrijven op hun locaties gegroeid en veel fruitpercelen bevinden zich op de rand van de het dorp waardoor er altijd fruitvervoer zal plaats vinden door het dorp.

Wat vindt u van de samenwerking tussen gemeente en provincie?

Kan zeker verbeterd worden, beide organisaties werken te veel langs elkaar op waardoor er onnodig tijd wordt verspild.

Welke boodschap geeft u de nieuwe raadsleden mee?

Wij adviseren de gemeente te gaan werken aan haar basishouding: Niet nee tenzij, maar ja mits.

De gemeente is er toch voor ons?