• Erik van Keken: ,,We moeten meer aan de 'voorkant' van het probleem zien te komen.''

    Michel Broekhuizen

'De integrale aanpak werkt'

door Michel Broekhuizen

TIEL Zes weken lang kijken we met maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeente en politiek vooruit richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Iedere week behandelen we een ander thema: ondernemen, uit & cultuur, sport, veiligheid, zorg en milieu & duurzaamheid. Deze week het vierde thema: veiligheid. We spraken met Erik van Keken, programmacoördinator Veiligheid bij de gemeente Tiel.

Hoe zijn de gemeente en de politiek de afgelopen periode met veiligheid omgegaan?

,,De problematiek rond met name overlast en criminaliteit was groot, dus het had een grote prioriteit. Daar zijn we op een structurele manier mee omgegaan. Samen met partners zoals politie, het Veiligheidshuis en nog 30 organisaties is er een integraal plan opgesteld, en een plan van aanpak waarbij de gemeente de regie heeft. Met zogenoemde Veilige Wijkteams en partners als politie en jeugdwerkers is er een samenwerkingsplan afgestemd. Dat heeft grote resultaten opgeleverd, zoals fors minder inbraken. Concreet heeft dat te maken met het recentelijk oprollen van een aantal veelplegers, buurtpreventieprojecten, meer heterdaad, bewustzijn bij burgers, preventie en het efficiënter straffen van veelplegers via het Veiligheidshuis.''

Waar zijn jullie tevreden en minder tevreden over?

,,We zien dat de integrale aanpak werkt. Er is meer focus, een betere aanpak en bewustwording bij inwoners. Het resultaat is dat criminaliteit daalt. Maar er zijn ook zaken die beter kunnen. We zien bijvoorbeeld een toename van overlast door verwarde personen, iets om ons de komende tijd op te richten.''

Wat kunnen gemeente en politiek doen om de veiligheid verder te verbeteren?

,,We moeten zorg en veiligheid verder verknopen. Steeds meer aan de 'voorkant' van het probleem komen. Bij een crimineel voorkomen dat de jongere broer ook het verkeerde pad opgaat. Daarin is een verbeterslag te maken. Door eerder te signaleren, samen met maatschappelijke organisaties, wijkzorg, onderwijs en het Veiligheidshuis.''

Wat moet er echt veranderen en in hoeverre is dat een speerpunt voor jullie?

,,We moeten blijven focussen op signalen en de integrale aanpak. Doelen bepalen aan de hand van misdaadcijfers, maar ook op straat actief blijven. Zaken als overlast door arbeidsmigranten krijgen de komende jaren veel aandacht. Ook ondermijning is een onderwerp; vermenging van boven- en onderwereld zoals fraude, oplichting en witwassen. Dit doen we niet alleen; daarvoor is landelijke samenwerking nodig. Maar het begint bij de gemeente.''

Hoe zien jullie de toekomst voor Tiel? Waar hoop je op?
,,Ik zie vanuit inwoners goede ontwikkelingen en meer burgerparticipatie ontstaan. Zo zijn er veel buurtpreventiegroepen. Er is meer sociale controle, mensen nemen meer initiatief. Ook als het gaat om hun eigen leefomgeving, zoals groenbeheer en zwerfafval. Dat helpt ook verloedering en onveiligheid tegen te gaan. In mei/juni gaan we aan de slag met het nieuwe veiligheidsprogramma. Ik hoop dat we de lijn kunnen doortrekken van betrokkenheid bij alle partijen – inwoners, politiek en organisaties – en dat we ook steeds meer aan de voorkant van de problematiek kunnen komen. We kunnen het met z'n allen doen.''