• Ton Zuidema: 'Burgerparticipatie, meedoen en meedenken, is een goede ontwikkeling.'

    Michel Broekhuizen

D66-lijsttrekker Ton Zuidema: 'Iedereen moet mee kunnen denken'

TIEL In de papier editie van de Stad Tiel van 14 maart zijn de interviews met alle lijsttrekkers te lezen. D66-lijsttrekker Ton Zuidema is hier aan het woord. 

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
,,Er heerst binnen de gemeente een constructief beleid waarin het prettig vergaderen is. Er is veel saamhorigheid, een prettige sfeer en een gezamenlijke drijfveer. Samen zwerfvuil tegengaan bijvoorbeeld. Maar we hebben het ook lastig gehad, met veel bezuinigingen. Het zwembad is helaas niet geprivatiseerd, wat noodzakelijk was om het zwembad te verbouwen en te renoveren.''

Wat zijn jullie bereikte doelen?

,,We hadden een aantal wensen die gerealiseerd zijn: het wielersportcentrum en een regionaal cultuurcentrum. Ook een deel van het programma is gerealiseerd: de binnenstad en Tiel-Oost zijn opgeknapt en we hebben, ondanks de crisis, de zorg overeind kunnen houden en financiële vangnetten kunnen creëren. Kinderen uit een achterstandsituatie moeten bijvoorbeeld volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij.''

En de leermomenten?

,,We moeten met zijn allen leren om mislukkingen te benoemen. We hebben de afgelopen periode een versnipperde raad gekend. Daar hebben wij ook een rol bij gespeeld. Dat leverde een kritische toon voor wat betreft uitgaves op. Een verdeelde raad en veel kleine partijen, zoals afsplitsingen van bestaande partijen, vertragen vooral de processen. Veel kleine partijen die zich niet organiseren hebben geen slagkracht. Dat frustreert de mensen en hun achterban en dat is erg jammer.''

Wat zijn jullie speerpunten?

,,Burgerparticipatie. Meedenken en meedoen. Burgerinitiatieven maken het mogelijk dat zaken in stand worden gehouden. Jeugd en onderwijs is een belangrijk speerpunt. We zien graag de oprichting van een jeugdraad van 12- tot en met 21-jarigen. Daarnaast zien we graag een hbo-opleiding in Tiel verrijzen, richting zorg of transport en logistiek. Elke basisschool moet een brede school worden. Andere punten zijn welstandsvrij bouwen, doorstroming op de woningmarkt, een structureel potje van 2 ton voor nieuwe uitgaven. En duurzaamheid: een duurzaamheidslening tegen een laag tarief, tiny houses, led-verlichting, duurzame energieopwekking op daken en in schermen langs de A15, meer oplaadpunten en gasloos bouwen. We willen de rondweg op Passewaaij realiseren en van de verkeersborden af. Dertig borden op een kruising, dat ziet er niet uit. De infrastructuur moet mooier, net als de stadsentrees.''

Hoe kijk je naar de toekomst?

,,Er is een nieuwe, goede ontwikkeling gaande. Burgers zijn sneller op de been als ze tegen zijn. Kijk naar Anders Wonen en de zonneparken. De gemeente heeft zich daar aardig in de burger verslikt. Traditionele raadsleden en wethouders moeten daaraan wennen. Ze willen zelf beleid maken en vergeten burgers goed en tijdig te informeren. Burgerinitiatieven gaan ze soms te snel, waardoor het ze te moeilijk wordt en processen moeten worden bijgesteld of opnieuw moeten worden gedaan. Maar je kunt het niet negeren. Het proces moet beter worden neergezet, waarbij 'ja, mits' volgens ons het uitgangspunt moet zijn. Dat betekent ook maatwerk leveren en beleid uitleggen. Wat ons betreft te beginnen met een kleinere overheid en het samensmelten van welzijnsorganisaties. Dat levert alvast veel minder bureaucratie en wachttijden op.''