• Yvonne Son-Stolk: 'Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.'

    Michel Broekhuizen

CDA-lijsttrekker Yvonne Son-Stolk: 'Iedereen moet mee kunnen doen'

TIEL Alle lijsttrekkers staan met een interview in de papieren editie van Stad Tiel van 14 maart. CDA-lijsttrekker Yvonne Son-Stolk is hier aan het woord. 

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

,,Met gepaste trots. We hebben gelukkig een betrokken team die zich op alle manieren heeft ingezet en heeft luistert naar wat er speelt bij haar bewoners. Het was een lastige periode met soms moeilijke keuzes. Vanuit Den haag zijn er veel taken met een forse bezuinigingstaak rondom het sociale domein naar de gemeente overgeheveld, een moeilijke taak. Toch hebben we de zorg kunnen blijven leveren die nodig was. Het had beter gekund op bijvoorbeeld het vlak van thuishulp. Desondanks hebben we kunnen doen wat nodig was. We hebben steun en zorg kunnen handhaven en voor een financieel, sociaal vangnet kunnen zorgen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.''

Wat zijn resultaten waar jullie trots op zijn?

,,De zorg voor de mantelzorger; we hebben veel meer mensen kunnen bereiken. Wadenoijen heeft een kunstgrasvoetbalveld, de sportaccommodaties zijn verbeterd, er is een humaan dierenbeleid met een contract voor de dierenambulance en megastallen zijn niet welkom in onze gemeente. We hebben het schoolzwemmen kunnen behouden, geld uitgetrokken voor vervuiling en samen met de bewoners van de Bloemenbuurt een oplossing gevonden voor de wateroverlast. We zijn ook trots op het prachtige cultuurgebouw Zinder.''

En de leermomenten?

,,Leermomenten hou je altijd. Achteraf kom je achter zaken die je beter of anders had kunnen doen. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met gemeenschappelijke regelingen zoals met de AVRI. Hoe krijg je daar grip op, is de grote vraag.''

Wat zijn jullie speerpunten?

,,We zetten ons in voor vitale buitengebieden, met hun unieke identiteit, leefbaarheid en karakter. Dat moet behouden blijven, net als basisvoorzieningen. Maar ook stadsontwikkelingen zijn belangrijk. Cultureel erfgoed, het aantrekkelijk maken van de haven en de kade. En Tiel moet gezond blijven, senioren moeten mee kunnen doen, net als mensen met een beperking. Daarvoor moet de infrastructuur aangepast worden. We willen een dementievriendelijke gemeente zijn met een ruimhartig minimabeleid. Onze scholen, sportaccommodaties en voorzieningen moeten een goed niveau hebben. Tiel moet veilig zijn, haar inwoners moeten goed en veilig kunnen wonen. We willen ook een schone stad zonder zwerfafval; daarvoor komt meer geld vrij. We willen minder eenzame mensen; maar liefst 38 procent voelt zich wel eens eenzaam. De overlast in de binnenstad en rondom de coffeeshops moet afnemen. Daarvoor is een lik-op-stukbeleid nodig, goede handhaving en meer surveillance. Afval op straat gooien moet beboet worden. Ook meer initiatieven rondom het Plein en een autoluw centrum zijn wensen van ons.''

Hoe kijk je naar de toekomst? Waar hoop je op?

,,Ik hoop dat de binnenstad zich weer ontwikkelt, met minder leegstand. Ik hoop op een zwembad voor iedereen. En dat we met en voor elkaar kunnen zorgen, ook voor minima en kansarmen. Dat iedereen mee kan doen in de samenleving.''