• Riny Veenis (CDA)

    Neeltje van Triest

CDA Buren zet de burger centraal

BUREN Riny Veenis is acht jaar lang fractielid namens het CDA, de laatste twee jaar fungeert ze als fractievoorzitter en voor de verkiezingen uit is ze benoemd tot lijsttrekker. De eerste vier jaren stonden voor haar in het teken van leren, de afgelopen vier jaren waren in haar woorden 'heftig'. Als eerste vertrok CDA -wethouder Idzerd Lautenbach en werd Anne-Marie Vreman als CDA wethouder aangetrokken. Later viel het college en belandde Veenis in de oppositie. Enkele raadsvergaderingen terug stapte fractiegenoot Paul Molleman op.

Riny: ,,Ja, als je het zo opnoemt kreeg ik veel op mijn bordje. Ik zie de eerste termijn dan ook echt als een leerproces, in die tijd had ik aan Idzerd een goede leermeester. Hij is een CDA-man in hart en nieren. In de tweede termijn had ik veel wijsheid nodig. Nadat Anne-Marie Vreman was opgestapt en het CDA in de oppositie belandde, werd ik fractievoorzitter. Hierna is de partij intern een andere koers gaan varen. We zijn nu meer naar buiten gericht en wijzen de mensen de weg in de politiek. De bewoners van Hoogendijck in Beusichem bijvoorbeeld. Die hebben we goed uitgelegd hoe ze zichzelf in de raad konden laten horen.''

De lijsttrekker vertelt dat het CDA inmiddels een grote groep fractievolgers kent en dat de partij aardig wat aanwas kent. Het bestuur is verandert en in aanloop naar de verkiezingen heeft een externe kiescommissie de lijst samengesteld, die vervolgens aan de leden is voorgelegd.

Riny: ,,We gaan zuiver op de feiten af en zijn inmiddels weer zichtbaar. We hopen dat we de komende vier jaar groter zijn en dat we meer gehoord worden. In het verleden zat de coalitie op slot, we kwamen er niet doorheen. Toch hebben we best wel gescoord. Tijdens de kadernota haalde ons voorstel om de wethouder te laten onderzoeken hoe de hondenbelasting afgeschaft zou kunnen worden het. Maar maanden later tijdens het begrotingsdebat bleek dat hij ons voorstel gewoon van tafel had geveegd.''

De hondenbelasting die jaarlijks iets meer dan twee ton bij de gemeente Buren in het laatje brengt, kan makkelijk elders gevonden worden. Volgens Veenis is eenzelfde bedrag onlangs nog aan een kunstgrasveld voor voetbalclubs uitgeven.

Riny: ,,Wij zetten de burger centraal. We willen zorgen voor een goede economie, goed bestuur, een goede sociale structuur en goed woningbeleid. Als dat allemaal klopt, dan staat de burger centraal. Dan blijven de jongeren hier, is er meer zorg voor de ouderen en overlappen de generaties elkaar. Wij zijn niet voor eigen verantwoordelijkheid, maar voor gespreide verantwoordelijkheid. Bij problemen gezamenlijk optrekken en niet alles wegbezuinigen. De dorpshuizen vervullen daarin de rol van ogen, oren en het hart van het dorp.''

De CDA-lijsttrekker lacht om de vraag om in te schatten hoeveel zetels de partij gaat behalen. ,,We hebben tien kandidaten op de lijst staan, dus kom maar op. We hebben nu maar twee zetels, drie of vier zou fijn zijn. En als we mee kunnen doen met de coalitie, hebben we zowel vanuit onze eigen gelederen als van buiten wethouderskandidaten. Wie we dan voordragen is afhankelijk van de portefeuille. Wel wil ik benadrukken dat we een landelijke naam hoog te houden hebben, maar dat we met een lokaal gezicht in de raad zitten. We zijn zelfstandig, al krijgen we wel ruggensteun vanuit de grote partij. Wij zetten ons in voor het lokale belang.''