• Tiel, 23 juni 2017
  Vertegenwoordigers van de partijen die het mogelijk maken om tennisvereniging L.T.V. Ten Medel ‘elektriciteitsneutraal’ te maken, hebben de contracten daarvoor gezamenlijk ondertekend.
  -Dhr. Laurens Verspuij, wethouder van en namens de gemeente Tiel -Dhr. Patrick Folmer, namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) -Dhr. Jan Smulders, namens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) -Dhr. Jan Spee, namens St. Solar Tiel -Dhr. Eduard F. Vlot, namens de Rabobank West Betuwe
  -Mevr. Jacqueline Schoots, namens L.T.V. Ten Medel.
  copyrihtvrij: Foto Jan Bouwhuis.

  Jan Bouwhuis
 • Tiel, 23 juni 2017
  Vertegenwoordigers van de partijen die het mogelijk maken om tennisvereniging L.T.V. Ten Medel ‘elektriciteitsneutraal’ te maken, hebben de contracten daarvoor gezamenlijk ondertekend.
  -Dhr. Laurens Verspuij, wethouder van en namens de gemeente Tiel -Dhr. Patrick Folmer, namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) -Dhr. Jan Smulders, namens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) -Dhr. Jan Spee, namens St. Solar Tiel -Dhr. Eduard F. Vlot, namens de Rabobank West Betuwe
  -Mevr. Jacqueline Schoots, namens L.T.V. Ten Medel.
  copyrihtvrij: Foto Jan Bouwhuis.

  Jan Bouwhuis

Tennisvereniging Ten Medel wordt elektriciteit-neutraal

TIEL Na meer dan een jaar voorbereiding zijn 23 juni op het clubhuis van Ten Medel zonnepanelen aangebracht en de bestaande, traditionele baanverlichting langs de 6 tennisbanen zijn vervangen door LED-schijnwerpers. Dit allemaal in het kader van de doelstelling van deze tennisclub om elektriciteit-neutraal te worden en dus duurzamer om te gaan met het milieu. Maar ook om in de nabije toekomst veel minder kosten kwijt te zijn aan energie.

Hierbij werd gebruik gemaakt van materialen, die in hun soort het meeste rendement opleveren. Zo werden voor de nieuwe LED-verlichting de zgn. 2e generatie LED-armaturen toegepast, LICHT² genaamd. Behalve dat deze verlichting tot wel 70% minder energie gebruikt, gaan de lampen ook veel langer mee. Het aantal branduren van een traditionele lamp is ca. 7.000 uur; de nieuwe LED-verlichting houdt het wel 35-40.000 uur vol.

Zonnepanelen op het clubhuis

Het Ten Medelse clubhuis staat ideaal ten opzichte van de zon; aan de terraszijde is het schuine dak pal op het zuiden gericht. Maar er werden niet alleen op de zuidkant zonnepanelen aangebracht, ook op de oost- en westzijde zijn ze terug te vinden. Berekeningen toonden namelijk aan dat het ook op deze dakvakken rendabel zou zijn, om zonnepanelen aan te brengen. Totaal werden daarom maar liefst 78 st. hypermoderne panelen aangebracht, die per jaar meer dan 18.500 KWh aan energie opleveren. Dat is ongeveer de helft van het totale elektriciteitsgebruik bij Ten Medel.

Energiebesparende maatregelen in het clubhuis

Na de zomer van 2017 worden in het clubhuis zelf nog een groot aantal energiebesparende maatregelen genomen. Deze variëren van het vervangen van de bestaande gloei- en/of TL-lampen door dimbare LED-verlichting en het aanbrengen van bewegingsmelders (in combinatie met LED-verlichting), tot bijv. het isoleren van gasleidingen en het vervangen van energieverslindende apparatuur. Ook wil de club een energiecoördinator aanstellen, die als standaardgereedschap een Wattmeter bij zich heeft. Als alle maatregelen aan het eind van dit jaar uitgevoerd zijn, zal het jaarlijkse elektriciteitsverbruik dalen van ca. 35.000 KWh nu, naar 0 (nul) in 2018 en de daarop volgende jaren.

Vermeldenswaard is ook dat de vereniging er zélf geen enkele euro aan 'eigen geld' in hoefde te steken. Alle (eenmalige) aanlegkosten die hiervoor moesten, maar ook nog moeten worden uitgegeven, werden in principe gefinancierd door subsidies en met behulp van (laagrentende) leningen. Dit uiteraard in combinatie met de 'minderkosten' die Ten Medel kwijt is aan haar energieleverancier.

Budgetneutraal, dankzij en met hulp van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), De gemeente Tiel en de Stichting Solar Tiel, Rabobank West Betuwe.

Nog niet alle energiebesparende maatregelen bij Ten Medel zijn uitgevoerd. Eind 2017 zal dit wel het geval zijn.

Foto: Op de baan werd het contract ondertekend met vertegenwoordigers van betrokken partijen. Laurens Verspuij, wethouder van en namens de gemeente Tiel, Patrick Folmer, namens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), Jan Smulders, namens Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), Jan Spee, namens St. Solar Tiel, Eduard F. Vlot, namens de Rabobank West Betuwe, Jacqueline Schoots, namens L.T.V. Ten Medel.