• TEC

TEC tekent convenant veiligheid

TIEL Voorzitter Pieter van den Burg van TEC tekende een convenant 'naar een veiliger sportklimaat'. Door het bureau HALT en de KNVB wordt de komende maanden een veiligheidsanalyse bij de Tielse vereniging gemaakt.

Thijs Bakens van HALT: ,,Het begon allemaal bij de dood van een grensrechter. De vraag die opdook was wat we moesten doen om de veiligheid te vergroten. Dat kan alleen maar als je weet wat er zich op een complex afspeelt en hoe het er uit ziet."

Bakens noemde enkele voorbeelden van zaken die nogal eens mis gaan. Pesterijen, agressief spelende sporters, te fanatieke ouders, aangevallen scheidsrechters en grensrechters, diefstal uit kleedkamers, vernielingen en alcoholmisbruik.

De analyse strekt zich uit op vier deelaspecten. Bakens: ,,Het gaat om de ruimtelijke veiligheid, de sociale veiligheid, omgaan met incidenten en ook het opstellen van beleid. Hiervoor zullen we spreken met junioren, senioren, vrijwilligers en supporters. Met andere woorden wie kan vanuit de eigen inzet wat voor de vereniging betekenen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak. Maar iedereen die betrokken is bij de club is gezamenlijk verantwoordelijk voor d veiligheid."

In het plan van aanpak krijgen de kernwaarden, die na het onderzoek bekend zijn een prominente plaats. Daarnaast moeten het werken aan kennis en expertise om als het verkeerd gaat in te grijpen.

Uit de zaal kwam de opmerking dat het niet alleen gaat om het terrein van TEC. Juist daaromheen zijn de nodige misstanden, die TEC wel een slechte naam bezorgen. Bakens: ,,Met de gemeente zullen we hier absoluut over spreken. Het is niet de bedoeling dat de veiligheid alleen tot aan het hek gewaarborgd is."