Politiek Buren maakt rondje langs voetbalclubs

BUREN Op uitnodiging van de BVV, het overlegorgaan van de Burense Voetbal Verenigingen, maakten afgelopen zaterdag 6 april collegeleden en raadsleden van de gemeente Buren een toer langs de 8 voetbalverenigingen en bijbehorende sportparken in de gemeente. Het initiatief was genomen in het kader van de besluitvorming over verdere verzelfstandiging van de accommodaties van de clubs en het maken van afspraken tussen gemeente en clubs in het kader van vitaliteit. De gemeenteraad van Buren buigt zich deze maand hierover.

Een gezelschap van ongeveer 30 personen trok in de heuse KNVB spelersbus van het Nederlands Elftal, wat natuurlijk voor het nodige bekijks zorgde, door de gemeente om de clubs en sportparken aan te doen. Het voltallige college van B&W en vertegenwoordigers van alle politieke partijen, uitgezonderd de Partij voor de Dieren, gingen mee op deze clubtour. Ook ambtenaren en clubbestuurders waren van de partij. De organisatie had een strak tijdschema uitgestippeld, dat uitstekend bleek te functioneren. Iedere club introduceerde zich kort en bij de clubs op de sportparken waren er uiteenlopende activiteiten of werden specifieke onderwerpen belicht. Het gezelschap zag vanzelfsprekend de nodige voetbalactiviteiten van vooral de jeugd, zowel jongens als meisjes. Maar ook de Betuwse Bikkels,die als 60-plussers het Walking Football beoefenen, waren al vroeg present voor een demonstratiewedstrijd op één van de sportparken. Aandacht was er verder voor de vrijwilligers, alle georganiseerde niet-voetbal gerelateerde activiteiten en de staat van de velden en sportparken. Het gemeentebestuur had voor elke club een kratje met bidons als aardigheidje meegenomen. Al met al was sprake van een zeer geslaagde, geanimeerde en informatieve clubtour en kan gesproken worden van een lonend initiatief.