• Neeltje van Triest

Nieuw kunstgras voor BZS

BEUSICHEM Voetbalvereniging BZS is hard op weg om een Open Club te worden. Een vereniging die ook alles rondom het voetbal binnen de samenleving optimaal gaat benutten. De club is daarover al langer in gesprek met de Gelderse Sportfederatie en heeft onlangs, samen met de KNVB, een ledenraadpleging georganiseerd waarin deze nieuwe kijk centraal stond.

BZS is de grootste voetbalvereniging van de acht clubs die de gemeente Buren kent en telt 450 leden die samen in 26 elftallen spelen. Er is ook ruimte voor meidenvoetbal.

Een tijdje terug is door de gemeente aan BZS twee ton toegekend om het huidige kunstgrasveld te vernieuwen. Het oude is afgeschreven, maar nog wel steeds overbezet. Om in de toekomst uit te breiden, wil het bestuur ook het hoofdveld van kunstgras voorzien.

Voorzitter BZS Louis de Koning: ,,De gemeente realiseerde in 2006 het eerste kunstgrasveld, omdat we ons derde veld afstonden voor woningbouw. Sindsdien beschikken we over een grasveld en een kunstgrasveld. Maar we groeien aanzienlijk, waardoor de druk op de huidige twee velden nu te groot is. Daarnaast blijkt dat voor de beoogde 2 ton het oude kunstgrasveld niet opgeknapt kan worden. De goedkoopste aanbesteding bij de gemeente komt uit op 261 duizend euro. Wij hebben als club hier en daar geïnformeerd en zijn tot de slotsom gekomen dat we de aanleg beter zelf kunnen doen. Als wij die twee ton zelf kunnen besteden en daar een garantiestelling voor een lening van drie ton bovenop zouden krijgen, dan kunnen we ook het hoofdveld voorzien van kunstgras. Daarmee zijn we in één klap uit de problemen. Wij lossen die drie ton zelf af, het kost de gemeente niets extra.''

Wethouder Gerdjan Keller juicht deze oplossing toe. De gemeente Buren geeft alleen het toegezegde bedrag uit en met de garantiestelling kan de club weer verder. Keller: ,,Ik weet dat BZS een solide basis heeft en heb er alle vertrouwen in dat we BZS hiermee een goede toekomst kunnen bieden.''

De Koning: ,,Na realisatie gaan we de Open Club doorontwikkelen met mogelijk gebruik van de velden door de naastgelegen basisschool en het Para Medisch centrum, daarvoor is een tweede kunstgrasveld noodzakelijk. Nu gebruiken we bij veel regen en zomerse hitte het hoofdveld bijna niet. De trainingen van de jeugd zijn dan echt een probleem. Het eerste kunstgrasveld is overbezet en het komt voor dat trainingen niet doorgaan. Als we in deze periode de twee velden kunnen aanbesteden, houden we de kosten beheersbaar.''

Keller vult aan: ,,In het coalitieakkoord hebben we afgesproken, dat we verenigingen willen faciliteren, stimuleren en uitdagen om zelf met plannen en ideeën te komen. Daarbij willen we voorkomen dat deze plannen of ideeën op voorhand stranden door het hanteren van allerlei regels. Tegelijkertijd met dit voorstel leggen we de raad nieuw beleid voor als het gaat om garantstellingen. We willen niet wachten tot dit is vastgesteld, omdat de werkzaamheden in de lente moeten plaatsvinden.''

De perikelen rondom de grasvelden van BZS zijn waarschijnlijk de laatste financiële zaken waarbij een individuele club bij de gemeente Buren aanklopt. Zoals het er nu uitziet staat in april van dit jaar de overkoepelende samenwerking van alle Burense voetbalverenigingen op de raadsagenda. Deze koepel ontvangt jaarlijks een vastgesteld budget om onder andere nieuwe velden aan te kunnen leggen.