• Wethouder Laurens Verspuij in debat met de raad

    Wim Timmermans

Raad Tiel gooit kont tegen de krib over de Avri

TIEL De gemeenteraad ging woensdag over de Avri. De raad blikte terug met de jaarstukken over 2017 en vooruit met de begroting over 2019. Wethouder Laurens Verspuij had er bij zijn laatste optreden een zware dobber aan. Hij kreeg zijn zin niet.

De terugblik over 2017 liet zien dat de Avri een overschot op de begroting had van ruim 460.000 euro. Dat geld wilde de Avri in een spaarpot doen om in de toekomst onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen. Maar de raad sprak de wens uit dat het overschot terug moet worden gegeven aan de burger.

Ook de begroting 2019 van de Avri lag onder vuur. De ingrijpende verandering van het tariefsysteem zat volgens de raad onvoldoende verwerkt in de begroting. Op de achtergrond speelde mee dat het huidige inzamelsysteem sowieso nooit de Tielse voorkeur had. De raad stemde niet in met begroting 2019 van de Avri .

Laurens Verspuij moet de ingenomen standpunten in het Dagelijks Bestuur van de Avri gaan inbrengen. Daarin heeft Tiel net als de andere deelnemende gemeenten één stem.