Iedere kinderopvang heeft nu een pedagogisch coach, maar waarom?

26-11-2019, 10:45 |Van onze partner

Sinds 1 januari 2019 is het voor iedere kinderopvangorganisatie verplicht om een pedagogisch coach in dienst te hebben, of iemand die deze rol in aanvulling op een andere functie uitvoert. Maar, wat is een pedagogisch coach dan precies en waarom is het zo belangrijk om er eentje in dienst te hebben? Dat lees je in deze blog!

Wat een pedagogisch coach doet
Het beroep van pedagogisch coach is gemakkelijk uit te leggen door de woorden apart te beschrijven. Dit zijn uiteraard pedagogiek en coach of coaching. Bij pedagogiek draait het namelijk om de manier waarop volwassenen een kind grootbrengen. Vaak is daar een bepaald doel aan gekoppeld, zoals het bijbrengen van specifieke normen en waarden. Pedagogiek wordt daarom ook weleens opvoedkunde genoemd. Een coach is iemand die een ander probeert te begeleiden bij een verandering in positieve zin. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om zieke mensen, maar juist om gezonde personen die tevens geloven in de mogelijkheid om te veranderen en te verbeteren door te kijken naar de verhoudingen tussen inzicht en gedrag. Een pedagogisch coach is in die zin dus iemand die anderen helpt om betere pedagogische kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Op die manier draagt een pedagogisch coach indirect bij aan de opvoeding van kinderen.

Waarom is het in de kinderopvang verplicht om een coach te hebben?
Zoals werd benoemd is het voor kinderopvang organisaties verplicht om een pedagogisch coach in dienst te hebben, maar waarom is dat zo? De verplichting komt voort uit de nieuwe wet IKK. Deze wet dient ertoe om de kwaliteit van dienstverlening binnen de kinderopvang en -zorg te verbeteren. De verplichting van een vervulde functie pedagogisch coach heeft daarmee als doel om de deskundigheid en de professionele vaardigheden van de pedagogisch medewerkers te verbeteren. Vervolgens komt dit namelijk de kwaliteit van hun werkzaamheden met betrekking tot de kinderen in de groepen ten goede. Zo zijn er in de nieuwe wet nog veel meer eisen opgenomen, waarbij jonge kinderen bijvoorbeeld kunnen rekenen op een vaste gezichtencriterium dat ervoor zorgt dat zij niet te vaak een andere begeleidster krijgen en dus een vertrouwensband op kunnen bouwen en zich daardoor veiliger voelen. Ook dit komt hun ontwikkeling ten goede.

Daarom dus een pedagogisch coach!
Lijkt het je leuk om een opleiding tot pedagogisch coach te volgen? Dan is dat helemaal geen slecht idee, want dankzij de nieuwe wet kom je gemakkelijk aan een leuke functie!