• Midden Nederland Hallen

Zorgen om zonneparken

KAPEL-AVEZAATH De gemeente Tiel onderzoekt de mogelijkheid om twee zonnepanelenparken met 121.000 panelen, samen zo'n 50 voetbalvelden groot, aan te leggen aan de Eng en de Kromme Steeg in Kapel-Avezaath. Een aantal bewoners ziet de plannen echter niet zitten en vreest aantasting van hun leefomgeving en het stukje buitengebied.

 

Twee fruittelers aan de Eng en de Kromme Steeg, die willen stoppen met de teelt, hebben een vergunningsaanvraag gedaan bij de gemeente. Die bekijkt de plannen omdat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan het Gelders Energie Akkoord. De fracties zijn echter verdeeld, omdat ze de parken niet in agrarisch gebied willen of voldoende draagvlak onder omwonenden verlangen. Zeker aan de Eng en de Kromme Steeg bestaat weerstand tegen de plannen.

 

BETERE OPTIES ,,We zijn niet tegen de aanleg van duurzame energie'', vertelt Hetty Bevers, zelf woonachtig aan de Eng. ,,Maar niet hier. Er zijn betere opties. Daken op bedrijventerreinen, Medel. Niet tussen de weilanden en fruitgaarden aan de Linge, tussen twee mooie dorpskernen in. Het karakter van dit buitengebied is van wezenlijk belang voor ons als omwonenden, en voor mensen die hier wandelen en fietsen. Pal aan de rand van de stad vind je een stukje Betuwe, om te koesteren. Kijk naar het uitzicht, ook vanaf Wadenoijen. Dat leg je toch niet vol met zonnepanelen?''

 

Iets verderop aan de Eng woont Gabriële de With-Boudewijn. Ze werkt bij de plaatselijke supermarkt, waar ook een handtekeningenactie loopt. ,,De animo is groot. Er zijn al 5 lijsten volgekrabbeld. De meesten vinden de locatie gewoon niet geschikt.'' Ze wijst ook op de aanpak van buurgemeenten. ,,Daar doen ze het anders. Kijk naar Geldermalsen. Daar leggen ze twee parken aan op de voormalige vuilstort en op een afgelegen perceel. Aanleg in de buurt van de Linge is daar onbespreekbaar, zegt de gemeente letterlijk. Buren, Culemborg en Neder-Betuwe brengen een landschapsbrochure uit voor haar bewoners in het buitengebied, om samen een mooi stukje buitengebied te creëren. De gemeente Tiel zou dit aantrekkelijke stukje buitengebied juist moeten beschermen.''

 

INSPRAAK ,,Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van de plannen'', vult Astrid Bamberg aan. Ze is druk in de weer met een handtekeningenactie, huis-aan-huis. ,,Ze denken bijvoorbeeld dat de panelen plat op de grond komen te liggen terwijl ze minimaal 2.30 meter hoog worden. Wij willen op korte termijn een informatie- en inspraakavond omdat veel bewoners bezorgd zijn dat ze niet of te laat geïnformeerd worden. Tot voor kort wisten velen niet dat het om twee zonneparken gaat en hadden ze geen idee van de omvang van de plannen.''

 

Van een aantal woningen zou de tuin pal aan de voorgenomen parken grenzen. Bijvoorbeeld bij Terry Smit. ,,Dat is een flinke aderlating als je fruitgaarden om je heen gewend bent. Schitteren die panelen? Zoemen ze? Trekken ze warmte aan? Hoe klinkt het als de regen erop klettert? Google maar, nergens vind je zo'n park in zo'n omgeving. Die worden meestal gepland op afgelegen of braakliggende terreinen of langs snelwegen.''

 

De gemeente buigt zich momenteel over het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied. Een wijziging hierop is noodzakelijk om de plannen überhaupt door te kunnen laten gaan. Daarnaast moet de gemeente zich nog door inspraakreacties en bezwaren worstelen, mochten de aanvragen groen licht krijgen.