• pedagogisch medewerkers Kinderopvang KaKa met links achterin de Piramide trainer

    heer de Kort

Pedagogisch Medewerkers Kinderopvang KaKa in Tiel krijgen Piramide certificaat uitgereikt

03-09-2019, 11:36 | Lezersnieuws | josine

Vrolijke gezichten bij pedagogisch medewerkers van Kinderopvang KaKa regio Rivierenland. Zij hebben het certificaat Piramide Methode binnen. Kinderdagverblijven en peuteropvang-locaties van Kinderopvang KaKa werken met de methode Piramide. Een methode waarbij kinderen spelenderwijs leren. De piramide-activiteiten zijn speels en uitdagend van opzet en hebben altijd een doel voor ogen. Dit kan zijn op het terrein van  taalontwikkeling, bewegen & dansen maar zeker ook op het terrein van de persoonlijke ontwikkeling en het omgaan met anderen. De activiteiten zijn verwerkt in thema’s die dicht bij het kind staan zoals de seizoenen maar ook ‘boem tringeling’ (thema verkeer) en ‘wat doe ik aan’ (thema kleding).

We zijn dan ook verheugd met deze kanjers die op hun locaties in Tiel, Beesd en Cothen Piramide samen met hun collega’s Piramide verder vorm gaan geven.

Wilt  meer weten over kinderopvang Kaka en haar locaties? Neem een kijkje op www.kaka.nl.