• Bewoonster Erna Leichsenring en kunstenares Antoinette Broekman in gesprek over de schetsen.

    Marian Dijksman

Opening expositie Levensportretten van Ouderen

TIEL In het project Levensportretten van Ouderen werkten een kunstenaar en een bewoner van zorgcentrum Lingewaarde samen toe naar een levensportret van de bewoner. Op zaterdag 30 november om 15.00 uur wordt dit eerste levensportret onthuld in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. De expositie is tot 2 januari te zien en voor iedereen vrij toegankelijk.

Levensportretten van Ouderen is een project waarbij een kunstenaar en een oudere elkaar in vier ontmoetingen leren kennen. Dit resulteert in een respectvol en herkenbaar portret van de oudere. De tentoonstelling laat zowel het proces zien als het eindresultaat. Te zien zijn de ontmoetingen, de schetsen, het uiteindelijke portret en een deel van het levensverhaal van de bewoonster.

PILOT Voor deze pilot is bewoonster Erna Leichsenring in contact gebracht met de Tielse kunstenares Antoinette Broekman. De 81-jarige bewoonster genoot zichtbaar van de aandacht en het meedenken tijdens het proces. Na drie bezoeken aan de bewoonster in Lingewaarde, bezochten Erna en dochter de kunstenares in haar huis. Het waren steeds dynamische ontmoetingen met serieuze en vrolijke gesprekken over het leven, kunst en de hond van de kunstenares. Het resultaat is "een felicitatie aan mijn uiterlijk" vindt Erna. Ze geeft daarbij aan er trots op te zijn dat de kunstenares haar blik zo goed gevangen heeft. ,,Je hebt me ook wel een beetje mooier gemaakt", voegt ze er glimlachend aan toe.

WISSELWERKING EN INTERACTIE Ook Antoinette Broekman is enthousiast over het project. Zij heeft de wisselwerking en interactie als zeer aantrekkelijk ervaren. ,,Erna was actief aanwezig bij het bespreken van de schetsen. Ze kon goed verwoorden wat ze zag en wat haar niet aanstond. Heel waardevol vind ik ook de gezelligheid en vertrouwensband die is ontstaan. Het was super om dit allemaal mee te maken en te mogen ontdekken. De opdracht is geslaagd."

KUNSTENAARS GEZOCHT Na deze geslaagde pilot start vanaf half februari een volgende editie. Hiervoor zijn zes kunstenaars welkom om ieder als deelnemer samen met een bewoner van Lingewaarde een mooi levensportret te maken. In gesprekken met de zorg en familie wordt van tevoren goed gekeken voor welke bewoners dit aantrekkelijk is. Tijdens de ontmoetingen zal familie aanwezig zijn.

Het project wordt dan opnieuw afgesloten met een tentoonstelling en een feestelijke opening. Kunstenares Antoinette Broekman heeft zich alweer aangemeld.

Voor meer informatie over het project is initiator/projectleider Marian Dijksman bereikbaar via marian@dijksmanmanagement.nl. Zorgcentrum Lingewaarde is gelegen aan de Gasthuislingelaan 2 in Tiel.