Neuroloog spreekt in Parkinson café Tiel

TIEL Neuroloog Hoogendoorn van ziekenhuis Rivierenland Tiel en parkinsonverpleegkundige Antonet Peters-Vink bezoeken maandagavond 25 november het Parkinson Café Tiel. Om 19.00 uur gaat de zaal van het wijkcentrum Westroyen open aan de Predikbroedersweg 14 te Tiel, en het programma begint om 19.30 uur. Het onderwerp deze avond is parkinson en medicatie.

De ziekte van parkinson is een aandoening die zich kenmerkt door een tekort aan dopamine productie in de hersenen.Omdat bij de ziekte van parkinson er geleidelijk toenemend hersenweefsel verval plaats vindt, in bepaalde gebieden van de hersenen, is dit een voortschrijdende aandoening.

De medicamenteuze therapie richt zich met name op het aanvullen van het tekort aan dopamine in de hersenen. Dit kan op verschillende manier gebeuren hierover zal een deel van de lezing gaan.

Daarnaast kunnen de hersenen gestimuleerd worden door (aanpassing van) leefstijl zoals genoeg bewegen maar ook andere therapie vormen zullen aan bod komen.

De lezing heeft een interactief karakter dus wie op voorhand al vragen kan deze opschrijven en ze tijdens en na de lezing stellen.

Het Parkinson Café Tiel- Rivierenland houdt vijf informatieve bijeenkomsten per jaar waarbij voorlichting door een deskundige centraal staat. Daarnaast zijn er nog ongeveer 25 repetities per jaar van het koor Zingen met P (P van Plezier). Dit koor wordt begeleid door een dirigent en een pianist. Het Parkinson Café wil een plek zijn van ontmoeting, uitwisseling van informatie en lotgenotencontact. In december repeteert het koor op 2 december en 9 december en 16 december. Iedereen is welkom op deze repetities die in hetzelfde wijkcentrum plaatsvinden. Info: Ton den Hertog, 06-24378007.