• BDU

Ziekenhuizen werken aan betere communicatie voor laaggeletterden

TIEL Vier ziekenhuizen is de regio zijn door taalambassadeurs getest op hun toegankelijkheid voor laaggeletterden. Het onderzoek wijst uit dat de ziekenhuizen goed op weg zijn, maar dat er ook verbeterpunten zijn. De vier, te weten Radboudumc, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek en Ziekenhuis Rivierenland Tiel, hebben aangegeven met de bevindingen aan de slag te gaan.

Vinden laaggeletterden hun weg in het ziekenhuis en naar een afdeling? Lukt het hen om een afspraak te maken via de website van het ziekenhuis en informatie op te zoeken? Houd het ziekenhuis rekening met Laaggeletterden? Om dit te testen zijn enkele taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) van ROC Nijmegen onder leiding van Zorgbelang Gelderland l Utrecht en GGD Gelderland-Zuid, op bezoek gegaan bij vier ziekenhuizen in de regio. De taalambassadeurs beoordeelden de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de aangeboden informatie, onder meer op de website en in de afspraakbevestiging van de ziekenhuizen. Ook beoordeelden zij de klantvriendelijkheid aan de balie. De ziekenhuizen stonden alle vier open voor de toetsing en werkten enthousiast mee door hun informatiematerialen aan te leveren en/of een (fictieve) afspraak. te maken.

Uitkomsten

De deelnemende ziekenhuizen zijn in veel opzichten goed op weg, met duidelijke en voor iedereen begrijpelijke communicatie. Toch is er ook een aantal verbeterpunten. Zo kan het lettertype van de uitnodigingsbrieven in de meeste gevallen groter om het lezen makkelijker te maken. Verder is de weg vinden in het ziekenhuis voor laaggeletterden soms lastig doordat er vaak teveel en onduidelijke borden staan. Ook de websites van de ziekenhuizen zijn niet altijd duidelijk, doordat er veel informatie op staat en het lettertype te klein is. En tot slot blijkt de voorleesfunctie niet overal goed vindbaar en laat de voorleessnelheid wel eens te wensen over.

De deelnemende ziekenhuizen hebben afgesproken aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Samen met Stichting ABC (ervaringsdeskundigen), Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid en Zorgbelang Gelderland l Utrecht bekijken zij hoe hun schriftelijke communicatie in de toekomst beter kan worden afgestemd op mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven.