• Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland Tiel heeft keurmerk Seniorvriendelijk

TIEL Ziekenhuis Rivierenland mag zich sindsg woensdag 10 oktober Seniorvriendelijk Ziekenhuis noemen. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door de grootste seniorenorganisatie van Nederland, KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden. Het wordt elke twee jaar toegekend. Het keurmerk is belangrijk: zorgverzekeraars en ook de Inspectie Gezondheidszorg vragen ernaar in contacten met het ziekenhuis.

Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waar deelnemende ziekenhuizen op worden beoordeeld. Daaronder de beschikbaarheid en inzet van een team van geriaters, goede afstemming van alle behandelingen en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Zorgmanager Ingrid Wolbert van ZR: ,,We zijn er voor alle leeftijden, we zijn immers een ménsenziekenhuis. Maar een grote en groeiende groep patiënten is oudere, iedereen die hier komt voor onderzoek of behandeling is kwetsbaar. Dat vergt een andere manier van zorg verlenen. Veel daarvan doen we al, maar door te werken met de kwaliteitsnormen van KBO-PCB doen we het nu breder en uniform. Het keurmerk bevestigt dus ook wat we al deden."

Aandacht voor ouderen in het rivierengebied is nodig. In Tiel bijvoorbeeld stijgt het aantal ouderen tot 2030 sneller dan het landelijk gemiddelde. De stuurgroep, met daarin ook een geriater, die in het ziekenhuis met de normen voor het keurmerk aan de gang ging betrok ook de Patiënten Advies Raad bij uitvoering en advies.

STRENGERE EISEN De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Als absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie gehandhaafd, alsmede een goede overdracht aan bijvoorbeeld huisarts of thuiszorg na ontslag. In deze ronde is daar onder andere nog bijgekomen dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid en extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp SEH). Ziekenhuis Rivierenland heeft voor oudere patiënten en hun partner of familie bijvoorbeeld een gemakkelijke stoel op de SEH en een gewone wandklok met duidelijke cijfers.

Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames worden voorkomen.

Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het verkrijgen van het keurmerk. Liefst 93 procent van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dat zijn er drie meer dan twee jaar geleden.

Feiten en cijfers:

- In 2015 kregen 60 deelnemende ziekenhuizen het keurmerk. In 2013 waren dat er 47.

- 65 procent van alle ligdagen in het ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ, 2016).

- Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017)

- Twee derde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017)