• Neeltje van Triest
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Louis van Oort
  • Neeltje van Triest
  • Neeltje van Triest

Zes inwoners van gemeente Buren Koninklijk Onderscheiden

MAURIK Zes inwoners van de gemeente Buren hebben vandaag tijdens de Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Burgemeester Jan de Boer heeft vanmorgen zelf vier onderscheidingen opgespeld.

De plechtigheid begint om 11.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn mevrouw K.M.M. van de Kar-Brücher uit Ravenswaaij, de heer F.J. Ooms uit Kerk-Avezaath, de heer F. de Haan uit Buren, de heer R.D. van de Velde uit Beusichem, mevrouw N.H. van Wijk-Drost uit Lienden, deze uitreiking vindt plaats in gemeente Rhenen en de de heer S.A. Smorenburg uit Beusichem, zijn uitreiking vindt plaats in de gemeente Culemborg.

Mevrouw K.M.M. van de Kar-Brücher (71 jaar) uit Ravenswaaij

1981-heden. Organisator van de collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds, in Ravenswaaij. Al 30 jaar Collectant voor het KWF-fonds. Invaller bij Epilepsiefonds.

1991 - heden. Vrijwilliger, en bestuurslid in de periode 2001-2011, voor de Soroptimistenclub West Betuwe. Soroptimisten zetten hun (vak)kennis en vaardigheden in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Zij zorgde ruim 20 jaar voor de vastlegging van promotionele activiteiten, de lezingen en binnen-en buitenlandse projecten die de club sponsort. Daaraan gerelateerd was zij bestuurslid van het Tineke Massaarfonds.

1995-2008. In deze periode 3 x Eén-op-één begeleider bij ski-vakanties van de Nederlandse Visueel gehandicapten Skivereniging, .

1995-2012. Organisator van activiteiten en rondleidingen bij de stichting Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg.

Sinds 2008 lid van het Netwerk Elisabeth Vrouwen Culemborg, wat zich inzet voor sociaal-maatschappelijke projecten. Heeft ook mede het project Kunst voor Elisa, in samenwerking met een groep jongeren in 2012, uitgevoerd .

1999-heden. Begeleider van de Stichting Travelkids, om kinderen met een chronische of levensbedreigende ziekte een onbezorgde vakantieweek te bezorgen.

Overige verdiensten: Vrijwilliger Stichting Betuwe Wereldwijd, begeleider kinderen met een taalachterstand (2013) en als fotografe maakte ze vele gratis fotorapportages.

de heer F.J. Ooms (68 jaar) uit Kerk-Avezaath

De heer Ooms was docent bouwkunde bij de voorheen Scholengemeenschap "De Waalstroom" in Tiel. Vrijwel zijn hele beroeps- en vrijetijdsleven besteedde hij aan het opleiden van jongeren in de bouwberoepen.

Daaraan gerelateerde verdiensten:.

1972-1983. Vrijwilliger en belangenbehartiger namens leerlingen en bedrijfsleven bij de Regionale Opleidingscommissie van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijven. Het landelijk orgaan voor de Beroepsopleidingen in de bouw in het kader van de wet op het leerlingwezen. In deze commissie is het initiatief genomen om te komen tot een samenwerkingsverband met aannemers (leerbedrijven) om meer mogelijkheden te krijgen om leerlingen in hun vak op te leiden. Hij was de daarin de drijvende kracht. Dit heeft er mede toe geleid dat in 1984 de Regionale vakopleiding Bouwbedrijf (REVABO) Rivierengebied is opgericht, thans Bouwmensen Rivierengebied.

1984-1992 bestuurslid Regionale vakopleiding Bouwbedrijf (REVABO) Rivierengebied is opgericht, thans Bouwmensen Rivierengebied. Bij zijn afscheid in 1992 ontving de heer Ooms de Van der Wal gedenkpenning van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijven.

1996 - heden. Mede-initiator en thans vrijwilliger bij de huidige Stichting Techniekwedstrijd voorheen project Toekomstpad. Dit werd opgericht met als doel: bevordering van een positief imago van het techniekonderwijs. Basisschool leerlingen worden zo in contact gebracht met de sector techniek. In 2009 werd hij voorzitter van de werkgroep die nu het jaarlijkse project uitvoert.

Overige verdiensten:

1977- heden. Molenaar, vrijwilliger en docent op Korenmolen "De Blauwe Reiger" in Haaften. Werkzaamheden zijn: het laten draaien van de molen, al dan niet om meel te malen, het klein onderhoudswerk en het rondleiden van bezoekers. De molen is ook beschikbaar gesteld als examenmolen voor de Vereniging "Hollandsche Molen" De heer Ooms heeft tot op heden ca. 20 molenaars opgeleid.

2012-heden. Vrijwilliger bij het project Drop Out in Tiel, waar voortijdige schoolverlaters worden gestimuleerd een normaal levensritme te onderhouden.

1991-heden. Voorzitter van bridgeclub "De Waalstroom" in Tiel.

Sinterklaas is voor hem geen onbekende. De Drutense en Wamelse kinderen konden jaren op hem rekenen.

De heer F. de Haan (64 jaar) uit Buren.

Verdiensten:

1982-1988. Lid/voorzitter van de oudercommissie en medezeggenschapsraad van de Burense Basisschool Koningin Beatrix.

1992-2014. Bestuurslid van de Stichting Restauratiefonds Sint Lambertuskerk in Buren. Hij was verantwoordelijk voor het klein en groot onderhoud van de kerkgebouwen. De monumentale kerk is in december 2014 overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken.

1995 heden. Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Buren, in functies als: Kerkrentmeester, Scriba en voorzitter van de Kerkenraad. Soms bekleedde hij drie functies tegelijk. Decorandus verzorgt mede het kerkblad; zorgt bij de openstelling van de kerk voor het te verkopen speelgoed van, maakt roosters en vindt overal (technische) oplossingen voor. Ook voor de streekgemeente "Tussen Lek en Linge" is hij kerkrentmeester en verricht hij diverse werkzaamheden, "Een steunpilaar van de Hervormde gemeente Buren".

2001- heden. Vrijwilliger logistieke hand- en spandiensten van het Kleinkoor Buren.

De heer R.D van de Velde (60 jaar) uit Beusichem

Verdiensten:

De heer Van de velde is sinds 1978 docent geschiedenis aan de (voorgangers van) Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg .

1995-1996. Auteur, samen met een collega, van een boek over de Ambachtschool Culemborg, de voorloper van O.R.S. Lek en Linge. Ontwikkelaar website Ambachtschool Culemborg.

2014-heden. Vrijwilliger "Da Vinci Comité", nieuwsbrief voor oud-medewerkers.

1996 - heden. Ontwikkelaar en beheerder websites in het kader van de herdenking van oorlogsslachtoffers in de gemeenten Culemborg, Buren en Geldermalsen. Hij maakt onze geschiedenis tastbaar met een verhaal, een gezicht en een herinnering. Zijn doel is 'het eren van oorlogsslachtoffers, opdat zij nooit worden vergeten'.

2004- heden. Vrijwilliger voor de Prinses Irene Brigade. Decorandus achterhaalde de identiteit van de gesneuvelde soldaten die meededen aan de invasie in Normandië. Hij heeft 50 mannen en hun verhalen in kaart gebracht. Zijn onderzoek leidde meermalen tot het plaatsen van herdenkingsplaquettes. Ook ontwikkelde hij de website van de Prinses Irene Brigade. Deze site vormt zelfs studiemateriaal voor de militairen van het garderegiment Fuseliers Prinses Irenebrigade.

2004 - heden. Auteur van artikelen over de Tweede Wereldoorlog voor diverse nieuwsbladen.

2004 - heden. Historisch onderzoeker en organisator herdenkingen van oorlogsslachtoffers en het hereniging van families en nabestaanden. Op zijn initiatief kwam er onder meer een herdenkingsbank en -plaquette in Zoelmond voor lokale slachtoffers.

2015 - heden. Bestuurslid Stichting Veteranen comité Buren.

Mevrouw N.H. van Wijk-Drost, (68 jaar), uit Lienden.

De onderscheiding wordt uitgereikt in de gemeente Rhenen, omdat de vrijwilligersactiviteiten met name in de gemeente Rhenen plaatsvinden.

1993-2003. Organisator van kledingwinkel en creatieve activiteiten bij Asielzoekerscentrum Leersum

2000-2003. Lid van de werkgroep kerkasiel voor Asielzoekerscentrum Leersum

2003- heden. Pastoraal ouderling van de Ontmoetingskerk Rhenen. Daarnaast is ze coördinator van het schoonmaakteam. Coördinator open koffieochtenden en lid van de voorbereidingscommissie jubilea wijkpredikanten.

2009-2013. Mantelzorgverlener voor hulpbehoevend echtpaar. Daarnaast verricht zij al jaren bij velen niet-familiaire mantelzorg.

De heer S.A. Smorenburg, (68 jaar), uit Beusichem

De onderscheiding wordt uitgereikt in de gemeente Culemborg, omdat de vrijwilligersactiviteiten met name in de gemeente Culemborg plaatsvinden.

1986 - heden. Vrijwilliger en amateur archeoloog bij de Stichting Kasteeltuin Culemborg. Activiteiten: het doen van opgravingen in de kasteeltuin, het restaureren van de vondsten bij deze opgravingen, het geven van rondleidingen aan schoolkinderen en bezoekers, algemeen onderhoud van de kasteeltuinen en medeorganisator van diverse archeologische tentoonstellingen.

Overige vrijwilligersactiviteiten: In de jaren '80 secretaris van de OBK het Culemborgs Mannenkoor; Ongeveer 20 jaar dirigent gelegenheidskinderkoor in de Kerstperiode; gedurende 40 jaar Sinterklaas van Culemborg op basisschool De Palster; vrijwilliger zwerfvuilruimen in zijn woonplaats en omgeving