Zangdienst in Maurik

MAURIK In de hervormde kerk van Maurik wordt zondag 1 november een zangdienst gehouden. In de dienst, die om 18.30 uur begint zal er alleen samenzang zijn van zeer bekende liederen. Aan het eind van de avond wordt een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten. Iedereen is welkom. Verzoeknummers voor de volgende zangdienst kunnen die avond worden ingeleverd.