• Esther Coumans

Onderhoud openbare verlichting

TIEL Maandag 18 november starten Buro Teta en Aannemer Van Gelder met het vervangen van lampen van de straatverlichting in de hele gemeente Tiel.

Afgelopen jaren is er een achterstand met het vervangen van lampen in de openbare verlichting ontstaan. Hierdoor zijn de lampen te oud geworden en vallen uit. Nu zijn er op veel plaatsen in Tiel niet brandende lampen. Het planmatig vervangen van lampen voor einde levensduur minimaliseert tussentijdse uitval. Een goed werkende straatverlichting draagt bij aan een aantrekkelijke, gastvrije en veilige leefomgeving.

Alle openbare lantaarnpalen worden gecontroleerd en de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

Controleren van de masten. Controleren van de lamphouders. Schoonmaken van de lamphouders. Zoveel mogelijk repareren van kleine storingen. In elke straat vervangen van de oude lampen. De lampen worden niet vervangen door LED lampen, omdat dan de bestaande lamphouder omgebouwd of vervangen zouden moeten worden. Dit brengt grote kosten met zich mee. Hiervoor is op dit moment geen budget beschikbaar.

Er wordt begonnen met de lantaarnpalen in de wijk Passewaaij Noord en Zuid. Dit gaat ongeveer twee weken duren. Als het werk hier klaar is, kan de gemeente een goede inschatting maken voor de rest van Tiel.