• Tiel, 12 juli 2017
    Starthandelingen bij Fluvia Tiel door wethouder Ben Brink, gedeputeerde Josan Meijers en Heemraad den Hartog van het Waterschap. Werkzaamheden tbv het versterken van de Echteldsedijk, aanbrengen klimatdijk en natuur in de Kleine Willemspolder.
    Foto Jan Bouwhuis.

    Jan Bouwhuis

Werkzaamheden FluviaTiel officieel van start

TIEL In de forse regenbuiten op woensdag 12 juli zijn de werkzaamheden aan FluviaTiel officieel van start gegaan. Wethouder Ben Brink, gedeputeerde Josan Meijers en heemraad Goos den Hartog verrichtten de starthandeling voor dit unieke samenwerkingsproject aan de rand van Tiel-Oost langs de Waal. Naast een klimaatbestendige dijk, krijgt Tiel ook woningbouw, natuur en meer recreatiemogelijkheden.

In een gezamenlijke toespraak belichtten de drie bestuurders de meerwaarde van een integrale gebiedsaanpak in een project als FluviaTiel. Door geld bij elkaar te leggen en werkzaamheden te combineren is simpelweg meer mogelijk.

In Tiel werken de drie overheden samen in het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de haven langs de Waal. In het project FluviaTiel wordt gewerkt aan het versterken van de Echteldsedijk door de realisatie van een klimaatdijk, worden maatregelen genomen om de overlast van kwelwater te verminderen, wordt nieuwe natuur aangelegd en de Kleine Willemspolder beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Ook wordt het gebied achter de dijk opgehoogd om in een volgende fase woningen te kunnen bouwen.