• jan hogendoorn

Week van de Begraafplaats

TIEL Op de zondagen 27 mei en 3 juni worden op de begraafplaats Ter Navolging en de Joodse Begraafplaats in Tiel, beide een Rijksmonument, activiteiten ontplooid in het kader van de Week van de Begraafplaats.

Ter Navolging is geopend van 12.00 – 17.00 uur en de Joodse begraafplaats van 14.30 – 17.00 uur met een rondleiding op respectievelijk 13.00 uur en 15.30 uur.

Aan het thema van dit jaar, 'Van Kunst tot Kist', wordt op verschillende manieren aandacht besteed. Het zijn de eerste open dagen van deze stichting nadat zij onlangs met de Gouden Terebinth werd bekroond.

Op Ter Navolging (1786) zijn, naast tot ruim 2 eeuwen oude grafmonumenten met hun historische symbolen, als een soort confrontatie, hedendaagse kunstwerken geplaatst. Deze gemaakt door onder anderen de bekende Tielse steenhouwer / kunstenaar Michiel van Luijn (met onder andere hergebruikte grafmonumenten), de Rotterdamse kunstenaar Rob Maingay en Tielenaar Jos Bregman. Laatstgenoemde toont, en verkoopt, op Ter Navolging onder andere kunstwerken die zijn gemaakt van hout van de vorig jaar op Ter Navolging sterk teruggesnoeide Paardenkastanjeboom. Het zijn inmiddels zodanig ingedroogde schijven dat zij bijzondere kunstzinnige vormen hebben aangenomen.

Ook wordt er aandacht besteed aan op verschillende monumenten aanwezige kunstvormen zoals teksten en symbolen.

In het baarhuisje is een expositie over tientallen op Ter Navolging begraven personen, het door de familie Tydeman bewoonde Ambtmanshuis en het proces van het herstellen van grafmonumenten. Ook is een aantal gerestaureerde graftrommels te zien.

In het recent geheel gerenoveerde Metaheirhuisje op de Joodse Begraafplaats is een expositie ingericht waarin ruim aandacht wordt besteed aan het leven Joodse Tielenaren. Bijzondere aandacht krijgen de oorlogsjaren. Zo zijn de laatste schoolrapporten, voorjaar 1943, van enkele Tielse kinderen te zien en laatste brieven vanuit Westerbork. Daarnaast worden ook de Stolpersteine in Tiel belicht en de personen waaraan zij zijn gewijd. Van bijzondere waarde zijn verschillende eeuwen oude objecten die bij begrafenisrituelen werden gebruikt.

Na een inleiding in het Metaheirhuisje wordt het open huis om 15.30 uur afgesloten met een rondleiding op dit uit 1827 daterende Rijksmonument.