• Esther Coumans

Waterschap wil buurman uitkopen

TIEL Waterschap Rivierenland kampt al langer met een tekort aan parkeerplaatsen.

Het huidige parkeerterrein kan 345 auto's kwijt. Een nieuw parkeerdek op dit terrein zou 75 auto's extra kunnen herbergen. Kosten: 1,8 miljoen. Maar ook het pand van de buurman Bolton Nederland staat te koop. Kosten: 1 miljoen, onderverdeeld in 675 duizend euro voor het pand, 280 duizend voor de sloop van dit pand en de rest voor de inrichting van het terrein. De gemeente Tiel heeft inmiddels ingestemd met de sloop van het kantoorpand. Met een eventuele aankoop beschikt het Waterschap straks in totaal over 432 parkeerplaatsen, waarvan 48 voor de bezoekers en 384 voor de auto's van het Waterschap. Momenteel huurt het Waterschap voor bezoekers tijdelijk het parkeerterrein bij van der Valk en voor medewerkers tijdelijk 30 parkeerplaatsen bij omliggende bedrijven.

De aankoop wordt als hamerstuk in het algemeen bestuur behandeld, maar alle lichten staan op groen.