• Het vijverterrein in 2009 (archief).

    Jan Willem Keij

VVD bezorgd over voortgang Vijverterrein Tiel

TIEL Statenlid Bastiaan Meerburg (VVD) heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de ontwikkeling van het Vijverterrein in Tiel. Al vele jaren is daar een discussie tussen de gemeente Tiel en autodemontagebedrijf Reuvers. De gemeente wilde dit bedrijf verplaatsen, om vervolgens het gebied te ontwikkelen in het kader van het project Fluvia Tiel. Meerburg: ,,Vanuit de Provinciale Staten volg ik met argusogen de ontwikkelingen in Tiel. We investeren als provincie grote bedragen in het project Fluvia Tiel via de gebiedsgerichte opgave 'Waalweelde' en het is voor de ontwikkelingen in het gebied niet goed dat deze kwestie zich nu al zo lang voortsleept."

Meerburg licht toe: ,,In 2003 werd een overeenkomst gesloten, waarbij Reuvers aan bouwbedrijf BAM 3 hectare van het Vijverterrein verkocht voor de bouw van woningen. Echter, de gemeente veranderde haar denkrichting en wilde het terrein omvormen tot een zogenaamde klimaatdijk. Gevolg: de BAM kreeg geen vergunning voor het bouwen van deze woningen. Dit leidde tot onenigheid tussen de BAM en Reuvers, en vervolgens ook tussen Reuvers en de gemeente."

 

De woonwijk die er had moeten komen is er tot nu toe nog steeds niet gekomen, waardoor andere ondernemers in de directe omgeving ook forse schade lijden. Op dit moment lopen er diverse juridische procedures, waarbij door Reuvers ook beslag op het Vijverterrein gelegd is. Onlangs plaatste de gemeente echter een aanbesteding, waarmee men het Vijverterrein wil gaan ophogen. Echter, het blijkt dat de gemeente de diverse belanghebbenden, waaronder Reuvers, niet op de hoogte heeft gebracht van dit voornemen, ondanks zijn beslag op het terrein. 

 

Meerburg vindt dit zeer vreemd en is bezorgd: ,,Ik vraag mij af of de provincie van het besluit tot aanbesteding op de hoogte is geweest en hoe men de juridische en financiële risico's inschat. Daarnaast is het natuurlijk onvoorstelbaar dat deze zaak al zo lang tot vertraging leidt. Ik hoop dat men in Tiel snel het bestuurlijk vermogen toont om dit probleem eindelijk op te lossen, eventueel met hulp van de provincie."