• Erik van 't Woud

Voortijdige beëindiging samenwerking Kersten hulpmiddelenspecialist

TIEL De gemeenten Buren, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel (in de regio Rivierenland) en Kersten hulpmiddelenspecialist hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Door de voortijdige beëindiging van de samenwerking kunnen de gemeenten een nieuwe procedure van inkoop starten. De gemeenten willen zo snel mogelijk een contract met een nieuwe leverancier van hulpmiddelen aangaan. Tot deze gevonden is, blijft Kersten service en onderhoud bieden.

Alle inwoners die gebruikmaken van een hulpmiddel dat door Kersten is geleverd en wordt onderhouden, krijgen een brief van de gemeenten.