• Manuela van Schaick
  • Thea Botschuijver
  • Wim Dimmendaal
  • Margaret Goretti
  • Trudy van Eijk

Voorjaarsexpositie Synagoge Buren

BUREN Kunstwerken gemaakt door leden van KEO-EDE (Kunstenaarscollectief Ede en Omgeving) en hun gast-exposant zijn gebundeld in een gezamenlijke expositie ter opening van hun activiteiten-seizoen 2019. Zij exposeren op 24, 25 en 26 mei in de Synagoge aan de Kniphoek 14 in Buren, die gratis toegankelijk is voor publiek van 13.00 - 17.00 uur.
Deze expositie nodigt bezoekers uit om aandacht te schenken aan details in de diverse kunstwerken die vanuit verschillende belevings-vormen tot stand kwamen. Met hun gevoel voor esthetiek en beheersing van de gebruikte technieken en materialen, willen de makers de emotionele gevoelens rond de tentoongestelde werken, delen met het publiek. Hun kunst-beoefening ontstaat door samenwerken en inspireren. Het is de kracht van dit KEO-Collectief om door de kunstvormen, een inspirerende dialoog met het publiek aan te gaan.
Juist dat maakt het tot een uitdaging om even binnen te lopen.

Info: www.synagogeburen.nl