Vondsten uit de dijk in de kerk

RIJSWIJK De Martinuskerk in Rijswijk organiseert eenmalig een bijzondere tentoonstelling.  De afgelopen twee jaar is door archeologen en amateurarcheologen intensief gezocht in de bodem langs de dijk. De werkzaamheden in het kader van de dijkverzwaring boden een uitgelezen mogelijkheid. Alle vondsten zijn verzameld voor de tentoonstelling Vondsten uit de Rijnbandijk in de Martinuskerk.  Dankzij medewerking van museum Dorestad, Waterschap Rivierenland, Van Roekel Assurantiën en de vinders, is op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.00 uur de collectie te bezichtigen. Amateurarcheologen zijn aanwezig om de vondsten toe te lichten. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten in de molen en kan men individueel fietsen langs alle 27 Rijswijkse monumenten. De fietstochtbrochure is verkrijgbaar in de kerk.