Vluchtelingendienst St. Maartenskerk

TIEL Zondag 25 september is er een speciale dienst voor vluchtelingen in de Sint Maartenskerk in Tiel. Een interreligieuze gebedsdienst van en voor vluchtelingen. Het thema is: 'Een land om van te dromen'. De kerk is open vanaf 10.00 uur en de dienst begint om 10.30 uur.

Deze dag wordt voorbereid door een brede voorbereidingsgroep vanuit de diaconie van de Protestantse Gemeente Tiel, de Suitbertusparochie Tiel, de Turkse en Marokkaanse moskee, Stichting Evim en Stichting het Afrikaans Huis. Voorgangers zijn dominee Karin Spelt en pastor Ed van Moosdijk. Ruim een half jaar geleden kwamen mensen voor het eerst bij elkaar om na te denken over deze gebedsdienst. De vraag was gekomen uit Kesteren, waar de protestantse kerk al jaren een dergelijke dienst voorbereid. Ook vluchtelingen woonachtig in Tiel doen eraan mee. Vanuit deze groep kwam de vraag om ook in Tiel een dienst te houden. De dienst kan bijdragen om elkaar beter te leren kennen, om respect voor elkaars cultuur, elkaars geloof en elkaars leven te hebben. Tijdens de dienst is er muziek en zang uit verschillende culturen. Er is ruimte voor gebed en voor de kinderen is er een speciaal kindernevendienstprogramma. Na de dienst - van 11.45 tot 13.00 uur - is er een maaltijd. Iedereen wordt uitgenodigd om wat te eten mee te nemen uit eigen land, zodat elkaars eten gedeeld kan worden.