• Avri

Vijf scenario's voor nieuwe afvaltarieven

GELDERMALSEN Het algemeen bestuur (AB) van Avri besprak op 6 september een aantal belangrijke onderwerpen. Zo zijn vijf mogelijkheden voor de tarieven voor het aanbieden van huishoudelijk afval besproken. Gemeenteraadsleden uit de 10 gemeenten uit het Avri-gebied praten deze maand tijdens een Platformbijeenkomst met elkaar over de tarieven, het AB neemt op 18 oktober een besluit over het tarief. Dan besluit het AB ook over de wijze van blikinzameling.

Het AB van Avri vindt het belangrijk dat goed afval scheiden beloond wordt. Ook willen zij rekening houden met mensen die door omstandigheden minder goed hun afval kunnen scheiden. Het tarief moet hierop aansluiten. Het AB besprak vijf varianten voor de tarieven. Deze variëren van een hoog vast tarief in combinatie met een laag tarief, tot een laag vast tarief met een hoog variabel tarief. Uitgangspunt bij elk tarief is dat het huidige gemiddelde tarief van € 199,- per huishouden met niet meer dan gemiddeld € 5,- stijgt.

AFVAL SCHEIDEN De landelijke overheid heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om er samen met hun inwoners voor te zorgen dat we veel minder restafval overhouden. Vanaf 1 januari 2019 brengen inwoners hun restafval zelf naar ondergrondse containers. Hoe minder restafval er over blijft, hoe minder restafval verbrand moet worden; dat is winst voor het milieu. Avri blijft herbruikbare grondstoffen zoals plastic verpakkingen, papier en groente-, fruit- en tuinafval aan huis ophalen.

BLIK BIJ GLAS OF PLASTICVERPAKKINGEN? Op 18 oktober maakt het AB een keuze over de manier van blik scheiden. Zij maakt daarbij een afweging tussen kosten, het gemak voor inwoners en het scheidingsresultaat. Er zijn meerdere manieren om blik te scheiden. Zo kan blik bij het glas of bij de plasticverpakkingen. Beide systemen hebben voor- en nadelen. Blik kan zonder veel meerkosten bij het glas. Echter, inwoners moeten er dan mee naar de glasbak. Blik samen met plastic verpakkingen verzamelen, is voor inwoners gemakkelijker. Het nadeel hiervan is dat het scheiden van blik uit plastic minder effectief is.

LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIAAL Vanaf het derde kwartaal van 2019 is het voor Avri mogelijk om incontinentiemateriaal en luiers te laten verwerken. Dit is duurder dan verbranden. Begin 2019 besluit het AB of Avri gebruik gaat maken van deze mogelijkheid.

De 10 gemeenten en Avri bespreken de voorlopige plaatsen van de ondergrondse containers met inwoners. Dit gebeurt tijdens Inloopbijeenkomsten. Inwoners kunnen op de voorgestelde plaatsen reageren. Alle reacties worden zorgvuldig overwogen en waar mogelijk gebruikt bij het definitief maken van de containerplaatsen. Hierna worden de containers geplaatst, zodat inwoners per 1 januari gebruik kunnen maken van de containers. Inwoners kunnen een bezwaarschrift indienen tegen de definitieve containerplaats. Kijk op www.afvalscheidenheelgewoon.nl voor data en locaties van de inloopbijeenkomsten.