• Hoogstambrigade

    SLG

Versterking 'groen' vrijwilligersnetwerk gemeente Buren

BUREN In de gemeente Buren zijn veel inwoners actief als groenvrijwilliger in het buitengebied. Grote en kleinere vrijwilligersgroepen zetten zich actief in voor het beheer van landschapselementen, het inventariseren van planten en dieren, de organisatie van natuurexcursies of opruimen het van zwerfafval. De gemeente Buren wil samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) dit vrijwilligerswerk succesvol houden en nog succesvoller maken.

De stichting is op zoek naar de vrijwilligers(groepen) die actief zijn in de gemeente Buren. Wie nog niet benaderd is, kan voor 1 september contact opnemen met SLG via info@landschapsbeheergelderland.nl.

ERVARINGEN UITWISSELEN Uit een peiling onder bestaande vrijwilligersgroepen in andere gemeenten blijkt dat vrijwilligers behoefte hebben om elkaar te leren kennen. Vrijwilligers van verschillende groepen willen graag ervaringen uitwisselen en meer samen optrekken. De gemeente Buren gaat in samenwerking met SLG inventariseren welke behoeften de actieve groene vrijwilligersgroepen in de gemeente Buren hebben. De gemeente kan dan een subsidieaanvraag indienen bij de provincie Gelderland voor een programma dat meerdere jaren zal lopen.