• Esther Coumans

Verplaatsing tankstation naar Industrieweg onzeker

TIEL Is de verplaatsing van het Total-tankstation van de Havendijk naar de Industrieweg een zaak van groot openbaar belang? Dat is de vraag waarover de Raad van State zich nu buigt. De verplaatsing naar de Industrieweg werd dinsdag aangevochten door de Werkgroep Waardevol Tiel en de Gelderse Milieufederatie in een spoedzaak bij de Raad.

Eigenaar Van Dijkhuizen wil niet wachten op het eindoordeel van de Raad in deze zaak. Hij wil zo snel mogelijk vergunning aanvragen voor de nieuwe locatie. Een contract met de gemeente dwingt hem ook om zijn tankstation aan de Havendijk uiterlijk 7 november te slopen.

Voor de gemeente Tiel is er ook haast bij. Als het tankstation niet uiterlijk eind december is gesloopt, dan loopt de gemeente een forse subsidie van de provincie mis. De gemeente vindt een tankstation in de buurt van de binnenstad ongewenst, want onveilig. Bovendien zijn er andere plannen voor de inrichting van het gebied bij de Havendijk.

Maar de milieuclubs liggen dwars. Ze eisten schorsing van het bestemmingsplan om ingrepen in het landschappelijk waardevolle gebied bij de Industrieweg te voorkomen. Het nieuwe tankstation komt te liggen in een gebied met de status van Nationaal Landschap. En dat mag je niet aantasten, tenzij er een groot openbaar belang is dat zwaarder moet wegen.

Volgens de gemeente is dat de openbare veiligheid, die onder druk staat met een tankstation in de binnenstad. Verder wil de gemeente het gebied bij de Havendijk dus herontwikkelen. De Raad van State moet nu bekijken of dit inderdaad een groot openbaar belang is. Intussen is het tankstation aan de Havendijk al weg bestemd. Dat gaat dus sowieso stoppen. Maar op welke locatie het terugkomt is onzeker.

De Raad doet over twee weken uitspraak.