Verdubbeling opkomst verkiezingen Waterschap

TIEL Dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland presenteerde donderdag 19 maart de voorlopige uitslagen van de waterschapsverkiezingen op lijstniveau. Wat opvalt: de opkomst is hoog. 45,3 % van de kiesgerechtigden is naar de stembus gegaan en heeft zijn stem voor het bestuur van het waterschap uitgebracht. Dat betekent praktisch een verdubbeling ten opzichte van de opkomst van 2008. Toen was de opkomst 23,2%.

Dijkgraaf Roelof Bleker: ,,Het is fantastisch om te zien dat het opkomstpercentage verdubbeld is. Laat het een traditie zijn dat de burger iedere vier jaar zowel voor het waterschap als de provincie gaat stemmen. Ik wil graag iedereen bedanken die zijn stem voor het waterschapsbestuur heeft uitgebracht."

Op maandag 23 maart 10.00 uur maakt de voorzitter van het centraal stembureau, dijkgraaf Roelof Bleker, de definitieve verkiezingsuitslag bekend. Nadat de definitieve uitslag maandag bekend is geworden, vormen de 22 gekozen leden samen met de 8 geborgde zetels het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. Op donderdag 26 maart worden de nieuwe bestuursleden beëdigd. Zij gaan de komende vier jaar bepalen hoe het werk van het waterschap uitgevoerd moet gaan worden. Zodat de bescherming tegen overstromingen, de zorg voor voldoende en schoon water en de zuivering van het afvalwater goed geregeld is.