Verdere afname WW-uitkeringen in Rivierenland

REGIO Het aantal WW-uitkeringen in Rivierenland is in de voorbije maand verder afgenomen. Eind juli stond de teller op 3.405 WW-uitkeringen. Ten opzichte van juni waren dat 61 uitkeringen minder en dat was een daling van 1,8%. Landelijk was de daling 3%. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu 23% minder WW-uitkeringen in deze regio, dat scheelt bijna duizend uitkeringen.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bleef voor Rivierenland onveranderd op 2,8%. Dat is nog altijd lager dan het landelijke WW-percentage van 3,1%.

Ten opzichte van juni daalde het aantal WW-uitkeringen in de meeste sectoren in Rivierenland. In veel gevallen ging het daarbij om relatief kleine aantallen. Het grootste deel van de totale daling zat in industrie, handel, bouw en bij uitzendbedrijven.