• Ab Donker

Varkenshouderij Erichem zo snel mogelijk opgeruimd

ERICHEM Vanaf 2 augustus werkt een gecertificeerd en deskundig bedrijf in opdracht van de eigenaar van de varkenshouderij Sebava (voormalige Knorhof) in Erichem aan de sanering van de uitgebrande stallen. De varkenshouderij brandde op 27 juli af. In de stallen was asbest verwerkt en de kadavers zijn hiermee verontreinigd. Het afvoeren van de kadavers heeft de hoogste prioriteit. Door deze werkwijze is de termijn van geuroverlast voor de omgeving het kortst. Het plan van aanpak is in volle uitvoering. Als er geen tegenslagen zijn zal het ruimen van de kadavers wellicht sneller zijn dan de verwachte 4 weken.

Het opruimen en saneren van het terrein is erg ingewikkeld door de omvang. De stallen die er deels nog staan zijn instabiel en er is sprake van een asbestverontreiniging. De saneerder legt op verzoek van provincie en gemeente de prioriteit bij het afvoeren van kadavers. Hiertoe moeten eerst instabiele constructies worden verwijderd zodat de werknemers van de saneerder veilig kunnen werken. De provincie en gemeente hechten eraan dat alles veilig, zorgvuldig en zo snel mogelijk gebeurt. Daarom is er intensief overleg met de saneerder.

De voortgang

De logistiek op het terrein is goed ingericht zodat er effectief kan worden gesaneerd. Containers worden gevuld met besmet materiaal, vervolgens goed afgesloten en geïnspecteerd voor transport. Dagelijks vertrekken 12 vrachtwagens met 24 containers naar de verwerker Attero in Tilburg. Het is de enige verwerker in Nederland die deze verontreinigde kadavers mag verwerken. Ook de verwerker heeft tijd nodig om deze grote partij verantwoord te kunnen verwerken. Afvoer naar het buitenland is vanwege Europese regelgeving niet mogelijk.

Op werkdagen wordt gewerkt van 06.00 tot 20.00 uur, daadwerkelijke transportactiviteiten zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Op zaterdag wordt er voorbereidend sloopwerk gedaan op het terrein, om op de maandag een snelle start te maken. Materieel wordt verplaatst zodat een volgend schuur kan worden aangepakt.

In anderhalve week tijd zijn 2 van de 4 schuren gesloopt en de daarin aanwezige kadavers verwijderd. In dit tempo zal naar verwachting de termijn van 4 weken om alle kadavers te verwijderen, zeker worden gehaald.

Daarna moet al het aanwezige puin nog van het terrein worden verwijderd. Dit betekent dat de hoeveelheid transport nog enige weken zal aanhouden.

Overlast

Op het terrein is nog brijvoer aanwezig in silo's. Dat kan mogelijk stankoverlast veroorzaken. De eigenaar is verantwoordelijk voor een verantwoorde afvoer. Drie van de vijf silo's zijn nog intact. Het brijvoer is gemaakt van plantaardige restproducten uit de land- en tuinbouw en de voedselindustrie.

Bij de provincie zijn tot dusver 31 meldingen binnen gekomen. De meeste meldingen gaan over stankhinder en daarnaast over zorgen om de gezondheid. De GGD geeft aan dat er geen enkel risico is voor de volksgezondheid. Stank kan hinderlijk zijn, maar tast niet de gezondheid aan. Ook vliegen en maden die op de kadavers afkomen zijn vervelend, maar vormen evenmin een risico voor de volksgezondheid. Als de kadavers geruimd zijn, zal de overlast verdwijnen.