'Valt er iets te kiezen, jazeker'

TIEL Schoon water, genoeg water en veilige dijken - de kerntaken van Waterschap Rivierenland. Twaalf partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingenlaten slechts af en toe een ander geluid horen.

André van der Vlerk

@avandervlerk

Lijsttrekkers die woensdag 18 maart azen op zetels in het nieuwe waterschapsbestuur gingen vorige week donderdag onder leiding van voormalig tv-presentatrice Inge Diepman met elkaar in conclaaf. In het onderkomen van Waterschap Rivierenland in Tiel verschansten ze zich symbolisch in een zandzakkenarena. Een visuele metafoor voor de strijd tegen het hoge water, maar het decor was ook zo ingericht om lijsttrekkers te verleiden tot een potje verbale oorlog.

KERNTAAK Een opdracht die slechts half slaagde. De waterschapsverkiezingengaan gebukt onder het imago dat er liefst twaalf partijen zijn, maar dat er voor de burger al met al weinig te kiezen valt. Zo kwam het woord kerntaaktijdens het debat vele tientallen malen over de lippen van de lijsttrekkers. Waterschap Rivierenland moet zich volgens alle partijen beperken tot schoon en voldoende water, en veilige rivierdijken. Alle extra taken zorgen voor een zwaardere organisatie met als gevolg: hogere lasten. Geen partij die dat op zijn geweten wil hebben.

Valt er woensdag dan wel iets te kiezen? Wat lijsttrekker Hennie Roorda van Water Natuurlijk betreft wel. Haar partij wil bijvoorbeeld dat er minder naar de boeren wordt geluisterd. ,,Agrarische belangen zijn in het bestuur al goed vertegenwoordigd; wij kiezen voor schoon zwemwater en daarmee voor natuur, landschap, recreatie en duurzaamheid."

KANJERS Een ander geluid komt ook van Fractie Huiseigenaren. Nu goed voor één schamele zetel in het dertig leden tellende algemeen bestuur. Dit terwijl huiseigenaren zestig procent van de waterschapsbelasting ophoesten, betoogde lijsttrekker Sander Heutink die niet uitlegde hoe het anders moet, maar wel pronkte met 24 "kanjers" op de kandidatenlijst. ,,Met uw stem krijgen we de kans om van een oud bestuur naar een nieuw bestuur te gaan, van beslotenheid naar betrokkenheid."

Partij van de Dieren dan. Die heeft het gemunt op de acht leden van het algemeen bestuur die niet door de burger worden gekozen, maar door belangenorganisaties als Kamer van Koophandel en LTO rechtstreeks worden benoemd. Niet democratisch, vond PvdD-kopman Albert Zwarteveen. ,,Er is wat ons betreft geen plaats voor lobbyisten en organisaties die stiekem een zetel in het bestuur krijgen."

SOCIAAL AANBESTEDEN 50Plus? Deze partij wil vooral de belastingtarieven in de hand houden. In plaats van drie mag de waterschapsbelasting jaarlijks met slechts één procent verhoogd worden. PvdA misschien? Lijsttrekker Gerard Nieuwenhuis brak een lans voor kwijtschelding van belastingen voor bijstandsgerechtigden en benadrukte het belang van sociale aanbestedingen. Waterschap Rivierenland is een grote opdrachtgever en dat biedt kansen voor mensen die moeilijk aan het werk komen. "Het verhaal van de participatiemaatschappij", vond Nieuwenhuis.

Dijkgraaf Roelof Bleker was in zijn nopjes over de debatavond, al ging hij niet in op toespelingen van de debatleider om het waterschap als extra bestuurslaag "af te schieten" - geluiden die in het maatschappelijke debat regelmatig hoorbaar zijn. Bleker: ,,Je proeft verschillen tussen partijen die zeggen: je zou meer moeten doen in stedelijk gebied, of: op milieugebied moeten we voorlopen op wat wettelijk verplicht is, of: wie betaalt welke lasten en in welke verhouding? Er valt woensdag echt iets te kiezen."

De volgende partijen doen woensdag 18 maart mee aan de waterschapsverkiezingen: CDA (Roeland Geertsen), PvdA (Gerard Nieuwenhuis), Water Natuurlijk (Hennie Roorda), Lokale Regiobelangen Rivierenland (Gijs van Eeuwijk), Algemene Waterschapspartij (René Cruijsen), SGP (Goos den Hartog), VVD (Henri Mulder), ChristenUnie (Teus Stam), Fractie Huiseigenaren (Sander Heutink), Partij van de Dieren (Albert Zwarteveen), PSP92 (Ramon Barends), 50 Plus (Jan Opschoor).