• Neeltje van Triest

Uitreiking vrijwilligersprijzen tijdens nieuwjaarsreceptie Buren

MAURIK Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari reikt burgemeester De Boer de vrijwilligersprijzen van de gemeente Buren uit. Alle genomineerden ontvangen een prijs. Hiermee spreekt de gemeente Buren haar waardering uit voor alle vrijwilligers en hun bijdrage aan de gemeenschap.

Tot 1 december konden verenigingen en inwoners mensen en initiatieven voordragen voor de titel Vrijwilliger van het Jaar, de Buurzaamheidsprijs en de Kanjer van Buren. De commissie vrijwilligersprijzen draagt de Plantsoenwerkgroep Buren, Maurik Rond en Mantelpunt Kerk-Avezaath voor als mogelijke winnaars van de Buurzaamheidsprijs 2017. Arjan Baauw en Peter van Dijk zijn aangemerkt als mogelijke winnaars van de titel Vrijwilliger van het Jaar 2017. De winnaar van de Kanjer van Buren, de prijs voor jonge vrijwilligers, wordt op 8 januari bekend gemaakt.

Arjan Baauw is een bekend gezicht in Zoelen en Ravenswaaij. Sinds de start in 1994 is hij actief als vrijwilliger bij Dorpshuis De Rozenhoek, zowel bestuurlijk als uitvoerend. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting De Speelgaard Zoelen, waar hij bovendien samen met andere omwonenden het groen- en technisch onderhoud van deze speeltuin verzorgt.

Peter van Dijk uit Eck en Wiel staat bekend om zijn veelzijdigheid, zowel op sportief als muzikaal gebied. Sinds 2015 is hij voorzitter van DOS Sportief in Eck en Wiel, waar hij zich onder meer hard heeft gemaakt voor een nieuwe accommodatie. Daarnaast is hij onder meer dirigent van havenkoor De Woelwaters uit Maurik en trompettist bij fanfaregezelschap Prinses Juliana uit Eck en Wiel.

De titel Vrijwilliger van het Jaar gaat naar een persoon die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie.

En sinds 2014 reikt gemeente Buren de Buurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan de participatie en leefbaarheid op de terreinen van zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur en veiligheid in de gemeente. Plantsoenwerkgroep Buren is een groep van inmiddels meer dan dertig vrijwilligers. Sinds 2014 werken zij aan het herstel van het Plantsoen in Buren, een Rijksmonument dat in de 19e eeuw is aangelegd op het terrein waar het kasteel van Buren heeft gestaan. Vanwege dit werk, dat bijzonder gewaardeerd wordt door de inwoners van Buren, is de plantsoenwerkgroep genomineerd voor de Buurzaamheidsprijs.

Het Mantelpunt is een project van bewonersvereniging Kerk-Avezaath (BVKA). Doel hiervan is versterking van mantelzorgondersteuning op dorpsniveau. Sinds 2015 worden vrijwilligers en vragers van ondersteuning bijgestaan door een dorpscontactpersoon.

Maurik Rond is een dorpsplatform voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. Drijvende krachten van het eerste uur zijn Else Schipper en Daniëlle van den Berg. Samen met een tiental vrijwilligers brengen zij het lokale nieuws via een papieren uitgave, de website maurikrond.nl en de Facebookpagina.

De uitreiking van de vrijwilligersprijzen vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren op maandag 8 januari van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Maurik. Inwoners zijn van harte uitgenodigd.