• KNV EHBO afdeling Tiel

Uitreiking EHBO-diploma's in Tiel

TIEL Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Verenigingsgebouw De Schering zijn zaterdag 12 januari de EHBO-diploma's uitgereikt aan alle negen kandidaten van de Basiscursus EHBO bij de EHBO-vereniging Tiel.

De EHBO-cursus nam drie zaterdagen in beslag en werd verzorgd door de EHBO-vereniging Tiel. Dat dit bijzonder is blijkt wel uit het feit, dat landelijk 60% van de kandidaten in één keer slaagt en dat de Tielse lichting nieuwe EHBO-ers met 100 % slaging daar met kop en schouders bovenuit steekt.

Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met het secretariaat van de EHBO-vereniging: ehbo-tiel@outlook.com. Bij voldoende nieuwe aanmeldingen (10 of meer) start in het najaar weer een Basiscursus EHBO bij EHBO-vereniging Tiel.