• Carin Wittens

Trouwe leden gehuldigd

ECHTELD Donderdag 18 februari was de jaarvergadering van Vrouwen van Nu, afdeling Echteld/IJzendoorn. Tijdens deze bijeenkomst werden vijf trouwe leden gehuldigd.

Mevrouw van Ommeren-Bijl is 25 jaar lid, mevrouw Smit-van Doorn 40 jaar, mevrouw Baar-van Beem 50 jaar, mevrouw Nab-Dirksen 60 jaar en mevrouw Hol 65 jaar. Zij kregen een oorkonde en bloemen en applaus van de aanwezigen.

Op de foto v.l.n.r. mevrouw Hol, mevrouw Smit, Mevrouw Baar en mevrouw Nab.