• William Hoogteyling
  • Buren Lintjes.
    Foto William Hoogteyling

    William Hoogteyling

Tien koninklijke onderscheidingen in de gemeente Buren

MAURIK Dit jaar hebben tien inwoners van de gemeente Buren een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen ontvangen. Zij hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. Burgemeester Jan de Boer heeft de koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: mevrouw M.J. Visser-van der Pol, uit Kerk-Avezaath, mevrouw A.S. voor de Poorte-Dekkers, uit Buren, de heer R. Drost, uit Asch, mevrouw H. Bekker-van Mourik, uit Rijswijk, de heer J.H. Korthof, uit Lienden, de heer W.J.D. van Ommeren, uit Ingen, de heer M. Baan Hofman, uit Ingen, mevrouw A.H.S.W. Verbrugh-van Doorn, uit Eck en Wiel, mevrouw M.T.C. Tuinier-Möller, uit Maurik, mevrouw G.E. Gotink-Tins, uit Maurik.

Mevrouw M.J. (Greet) Visser-van der Pol, 74 jaar, uit Kerk-Avezaath

1972 - heden: Assistent koster van de Protestante Gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath. Zij ondersteunt daarmee haar echtgenoot, de koster, en helpt bij alle taken die bij deze functie horen.

1972 - heden: Vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt "Avezaaths Allerlei" ten bate van restauratiewerkzaamheden van de kerk. Zij was vanaf het begin organisatorisch betrokken maar de laatst jaren alleen nog als vrijwilliger

1980 - januari 2017: Beheer uitgiftepunt voor 'De Kerk Roept'. Ze regelde de bezorging van het regionaal kerkblad en probeerde nieuwe leden te werven.

Tot 2015: In totaal 40 keer mede-organisator van het Kerstfeest voor de Ouderen in Kerk-en Kapel-Avezaath. De laatste 20 jaar met medewerking van de kinderen van de Basisschool. Een traditie waar al ver van tevoren naar wordt uitgekeken en waar geloof en afkomst geen rol speelt.

Tot op heden: Coördinator Bloemen- en verjaardagfonds Protestante gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath. Ze beheert de agenda voor bezorging boeketten vanuit de kerkdienst, rouw- en trouw, jubilea en nieuw ingekomen. Het hele jaar in de weer met bloemen voor iedereen die dit nodig heeft . Volgens velen doet zij dit ook al 40 jaar.

2003 - heden: Kerkenraadslid in de functie van Ouderling van de Protestante gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath. Al 40 jaar is zeer actief binnen de kerkelijke gemeente. Zij ondersteunt vele vrijwilligers om de leefbaarheid in het dorp te behouden.

Mevrouw A.S. (Alie) voor de Poorte-Dekkers, 75 jaar, uit Buren

1963 - heden: Vrijwilliger Hervormd Kerkkoor Buren. Iedere week wel een uurtje extra actief met de stoelen, het afwassen en opruimen

1970 - heden: Fanatiek vrijwilliger/collectant voor diverse maatschappelijke organisaties;

1989 - 2012: Vrijwilliger Hervormde Gemeente Buren. Zij verzorgde rondleidingen en hielp mee de St. Lambertuskerk open te houden voor toeristen, ook tijdens de restauratie. De opbrengst van de mede door haar gemaakte CD met foto's van de restauratie kwam weer ten bate van de kerk.

1990 - 2016: Vrijwilliger en gids van het Museum Buren en Oranje in Buren, het enige museum over de geschiedenis van de band van Buren met ons Koningshuis. Ook het schoonmaken en draaien van kassadienst tot haar taken. En voor de Oranjebeurzen in Buren was zij een zeer actief vrijwilliger.

1991 - 2016: Vrijwilliger/gids in het Marechausseemuseum Buren. Wist bezoekers met verve en innemendheid te boeien en was altijd bereid in te springen bij onverwachte situaties.

De heer R. (Ruud) Drost, 68 jaar, uit Asch

1963 - heden: Vrijwilliger (1963-1975) en sinds 2013) , bestuurslid (van1975-1998) en voorzitter (1998-2013) van vereniging Corsoclub Buren. De vereniging neemt jaarlijks deel aan het Fruitcorso in Tiel. Hij werkt mee aan het ontwerp, is lasser van de constructie en koopt mede fruit, zaden en groenten in voor de wagen. Hij is bindende factor binnen de club en weet jongeren te enthousiasmeren. Rijdt al 40 jaar de wagen over het parcours.

1996 - heden: Vrijwilliger voetbalvereniging SV Buren. Draait maandelijks bardiensten tijdens het voetbalseizoen en verricht hand en spandiensten.

Vrijwilliger in dorpsgemeenschap Asch: hij zet zich in de kaartclub, voor het onderhoud van het terrein rondom de kerk en was ook actief bij het opknappen van het dorpshuis in Asch.

Mevrouw H. (Hilda) Bekker-van Mourik, 71 jaar, uit Rijswijk

jaren '90 - heden: Vrijwilliger Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk. Ze maakt mede de gymzaal en het dorpshuis schoon.

1984 - 2012: Secretaris/coördinator van Buurtbusvereniging Maurik. Droeg on de pioniersfase in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van de organisatie.

1985 - 2010: Bestuurslid en coördinator Stichting Vrijwillige Hulpdienst Maurik, voor dorpsgenoten en later veelal voor verzorgingshuis De Valentijn in Maurik.

1990 - heden: Vrijwilliger Corsoclub Maurik. Actief bij het beplakken van de praalwagen met fruit, groente en zaden.

1995 - 2003: Voorzitter van voormalige Jeugdclub Rijswijk, uitgaande van de kerk in Rijswijk. Vele leuke activiteiten werden georganiseerd.

1996 - 2011: Coördinerend vrijwilliger bij Verzorgingshuis De Valentijn Maurik. Voor o.a. het restaurant, de dagactiviteiten, de groepszorg, het huiskamerproject en de kookgroep.

2011- heden: Coördinator bloemengroet van de Protestante Gemeente Rijswijk, bij o.a. huwelijksjubilea, en ze koopt de bloemen voor de kerkdiensten in die na afloop naar een gemeentelid gaan.

1996 - heden: Lid contactgroep Protestante gemeente Rijswijk. Ze heet mede nieuwe inwoners welkom, bezorgt geboorteroos bij jonge ouders en collecteert voor het verjaardagfonds ten bate van de kerk

2006 - 2016: Teamleider project Burenhulp van Welzijn Buren, voor de dorpen Rijswijk, Maurik en Eck en Wiel. Zette mede vele aanvragen uit van vervoer naar het ziekenhuis tot respijtzorg.

2008 - heden: Koster (een maand per jaar) bij de Protestante gemeente Rijswijk, bij erediensten en bijzondere gelegenheidsdiensten. Sinds 2012 schenkt ze ook mede de koffie na afloop.

2015 - heden: Oprichter en coördinator van "Rijswijkers zorgen voor elkaar" onder Welzijn Buren. Een succesvol burenhulpproject in haar eigen dorp.

Mevrouw Bekker was winnaar van de Vrijwilligersprijs gemeente Buren 2010.

De heer J.H. (Jan) Korthof, 73 jaar, uit Lienden

1978 - 1984: Leider Jongensclub vanuit de Hervormde Gemeente Ommeren.

1984 - 1996: Jeugdouderling Hervormde Gemeente Ommeren. Met activiteiten voor de jeugd zoals sport- en speldagen.

2003 - heden: Diaken Hervormde gemeente Ommeren. Zorgt voor het goede verloop van de erediensten, en dat de kerkdienstuitzendingen voor ouderen en hulpbehoevenden op locatie te beluisteren zijn. Als vrijwilliger verzorgt hij mede de ruimtes rondom het verenigingsgebouw, de tuinen en de begraafplaats.

1995 - heden: Vrijwilliger Rommelmarkt ten bate van de Hervormde Kerk Ommeren. Zorgt jaarlijks voor de catering en opbouw/afbouw van de markt en helpt bij activiteiten als bouw van de nieuwe schuur voor opslag van goederen

1983 - 2016: Lid, vrijwilliger, bestuurslid (2006-2016, penningmeester kleine kas) van het Rode Kruis afdeling Lienden, en 13 jaar lid van het Ambulanceteam Lienden tot deze dienst in verdween uit Lienden. Zorgde altijd dat het materiaal klaarstond, ook bij de Donoravonden. Verleent nog altijd hand- en spandiensten

1987 - 1994: Bestuurslid Eben Haëzerschool Lienden. Met taken als organiseren, besturen en controleren.

1995 - 2013: Vrijwilliger bij voormalige Stichting Stico Lienden. Deze stichting maakte jeugd betrokken bij kerk en organisatie.

2007 - heden: Vrijwilliger Eben Haëzerschool Lienden. Voor alle klussen en groot onderhoud inzetbaar.

De heer W.J.D. (Wim) van Ommeren, 51 jaar, uit Ingen

Vrijwilliger sinds eind jaren '90 en vanaf 2014 bestuurslid van Corsoclub Ingen

Hij verricht vele activiteiten naast vergaderen, zoals het laswerk van de wagen, het vervoer van de materialen en het bijhouden van de bouwlocatie. Ook actief bij het werven van sponsoren en bij de verkoop van speculaas.

2000 - heden: Vrijwilliger verspreiding "De Kerk Roept", het tweewekelijks nieuwsblad van de Hervormde en Protestante Gemeenten uit Classis Tiel en Kring Tuil.

2000 - heden: Commissielid, en later bestuurslid (secretaris) van Rommelmarktcommissie Ingen. Bij deze rommelmarkt ten bate van de kerk is hij betrokken bij vele activiteiten, zoals contacten sponsoren en standhouders, realisering van de verloting, logistieke planning, opzet markt.

2001 - heden: Vrijwilliger Hervormde Kerk Ingen. Actief bij alle voorkomende activiteiten zoals haal en brengdienst naar de Kerkdienst in Verzorgingshuis De Vrijthof in Tiel.

2008 - heden en daarvoor meer dan 10 jaar vrijwilliger bij Kermiscommissie Ingen. Als de kermis tot voor enkele jaren terug in Ingen neerstreek was hij actief bij de opbouw en afbouw, de coördinatie en aanspreekpunt voor exploitanten en bezoekers.

2008 - heden: begeleider van muzikanten tijdens optochten/marslopen Kunst Na Arbeid Ingen

2008 - heden: Vrijwilliger Oranje comité Ingen. Hij ondersteunt bij alle voorkomende activiteiten zoals Koningsdag, intocht Sint Nicolaas, collectes.

2012 - heden: coördinator uitgifte standplaatsen van Jaarmarkt Ingen.

2010 - heden: Vrijwilliger Zonnebloempicknick van Nationale Vereniging De Zonnebloem, afd Lienden-Maurik. Zorgt voor de muziek en draait de Bingo .

de heer M. (Maarten) Baan Hofman, 64 jaar, uit Ingen

1978 - heden: Administrateur Restauratiecommissie Nederlands Hervormde Kerk Ingen. Organisator van de jaarlijkse Rommelmarkt ten bate van de kerk. Naast de administratie, bestelt hij de marktkramen, regelt zaken als EHBO, maakt schema's (indeling kramen en bemensing) en doet aan fondsen werving. Dit jaar wordt de markt voor de 40e keer gehouden en de heer Hofman is intensief bezig met het programma van deze jubileumeditie.

1999 - heden: Administrateur Nederlands Hervormde Gemeente Ingen. Beheert jaarlijkse acties als Solidariteitskas en Vrijwilligersbijdrage (Kerkbalans) , stuurt organisatie van het verjaardag fonds aan, verzorgt de papieren versie van de Kerkbazuin en bijzondere liturgieën voor de kerkdiensten en verricht vele hand en spandiensten.

2015-2016: tijdelijk intensieve mantelzorger voor zijn vader.

Mevrouw A.H.S.W. (Wil) Verbrugh-van Doorn, 74 jaar, uit Eck en Wiel

1981 - 2005: Dirigente, maar daarnaast vele uren vrijwilliger van Gemengde Zangvereniging De Cornecanters uit Ingen. Zo schreef ze voor de koorleden de koormuziek over om het instuderen gemakkelijker te maken en liet ze leden bij haar thuis extra oefenen om de stukken onder de knie te krijgen.

1982 - heden: Oprichter en dirigente van Zang- en Blokfluitgroep De Zonnestralen in Eck en Wiel. Deze groep treedt onder haar bezielende leiding op in kerken, verzorgings- en ziekenhuizen, met voornamelijk Christelijke Liederen.

1982 - heden: Penningmeester van de Bijbelkring Hervormde Gemeente Eck en Wiel. In maandelijkse bijeenkomsten is het doel verdieping te zoeken en te vinden van het geloof door middel van bijbelstudie.

1990 - heden: Bezorger van Kerkblad Hervormde gemeente Eck en Wiel, met altijd tijd voor een praatje over kerk en geloof.

2013-2015: Dirigente van Zangroep Liedboek voor de kerken voor Hervormde Gemeente Eck en Wiel. Ter gewenning aan het nieuwe liedboek werden nieuwe liederen geoefend en eenmaal per maand voorgezongen in de kerkdienst.

Mevrouw M.T.C. (Mary) Tuinier-Möller, 69 jaar, uit Maurik

1984 - 1989: Bestuurslid NBvP "Vrouwen van nu" afd. Maurik. Met name actief bij de organisatie van de maandelijkse thema-avonden.

1990 - 2002: Bestuurslid Rooms-katholiek parochiekoor Maurik. Naast bestuurslid actief als (mede) organisator van verschillende activiteiten als (binnen-en buitenlandse) koorreizen en vieringen.

1996 - 2008: Medeoprichter en bestuurslid van StOrM, Stichting Orgelfonds Maurik. De doelstelling was financiering van de aanschaf en het onderhoud van een kerkorgel. Zij was met name organiserend bezig bij evenementen, feestavonden en loterijen. Daarnaast was zij fondsenwervend actief en werd in alle activiteiten ondersteund door echtgenoot Gerrit.

2008 - heden: Voorzitter van Bridgevereniging Maurik. Een drijvende kracht achter de vereniging, bij activiteiten maar ook een steun en toeverlaat voor de leden.

1970 - heden: Mantelzorger voor haar invalide echtgenoot, en daarnaast zeer maatschappelijk betrokken bij velen in de Maurikse samenleving.

Mevrouw G.E. (Gerda) Gotink-Tins, 67 jaar uit Maurik

1974 - 1983: Lid van het Algemeen en het Dagelijks bestuur van Zorgcentrum De Valentijn in Maurik. In een tijd dat notulen nog met de hand werden uitgeschreven.

2006 - heden: Vrijwilliger, kerkenraadslid (ouderling kerk-rentmeester 2006-2010) en sinds 2010 ouderling, scriba van de Kerkenraad en het Moderamen van de Hervormde Gemeente Maurik. Daarnaast vaste vrijwilliger van de actie Kerkbalans, vaak ook medeorganisator. Ze regelt de weeksluitingen in Verzorgingshuis De Valentijn, en is indien voorkomend, medeorganisator van het beroepingswerk nieuwe voorganger . Ze is redactielid van het plaatselijk contactblad van de kerk en levert de kopij aan bij het regionaal orgaan 'De Kerk Roept. Ook is ze sinds 1998 lid van de vaste schoonmaakploeg van de kerk.

2000 -2016: Actief lid, penningmeester (sinds 2003) en later secretaris van Hervormd Kerkkoor Maurik. Ze was lid van de voorbereidingscommissie 40-jarig bestaan in 2002 en ze organiseerde mede bloesemconcerten en leverde hand en spandiensten voor de wekelijkse repetitieavonden en uitvoeringen. In 2012 werd het 50-jarig bestaan gevierd . Ze zorgde in 2013 nog voor een nieuwe dirigent. Het koor is inmiddels opgeheven wegens terugloop van het aantal leden.

2011- heden: Secretaris van de bestuurscommissie Stichting Restauratiefonds Sint Maartenskerk Maurik. Ook wordt jaarlijks een zomermarkt (incl. rommelmarkt en boekenmarkt) rondom de kerk gehouden. Als sinds de jaren 80 is zij als kerkelijk lid en vrijwilliger actief.